This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies


5R01 Reünie 3-10 RI. Datum: 6 juli 2013.


Locatie: Boerke Mutsaars te Tilburg.


Info en aanmelding: Frans van Spreuwel, tel: 0411- 621151, e-mail: fransvan- spreuwel@hotmail.com


5R02 Reünie 6 RS.


Datum: 14 augustus 2013. Locatie: Zalencentrum Van Bussel te Deurne. Info: C.J. de Gooijer, tel: 040- 2264124, e-mail: cdgsr@xs4all.nl


5R03 Reünie/herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baru Spoorweg, ex-spoorwegwerkers, familie, nabestaanden en belangstel- lenden zijn van harte welkom. Datum: 17 augustus 2013. Locatie: Landgoed Bronbeek te Arnhem.


Info en aanmelding (voor deelname aan de lunch): Secretariaat SHBSS, Post- bus 121, 5880 AC Velp, tel: 06-31175596 (op werkdagen van 19.00-21.00 uur), e-mail: info@shbss.nl, website: www.shbss.nl


5R04 Reünie 7e Afd. Veld- artillerie OVW.


Datum: 23 augustus 2013. Locatie: Art. Schietkamp De Knobbel te Oldebroek. Info: T.C. v.d. Aart, Begonia- straat 69, 3772 HB Barneveld, tel: 0342-414672, e-mail: tvda@veteranen.nl


5R05 Reünie Stichting Koop- vaardijpersoneel 1940-1945, voor WO II-veteranen van de Koopvaardij en Koninklijke Marine en hun partners, nabe- staanden en belangstellenden. Datum: 27 augustus 2013. Locatie: ms Smaragd te Rotterdam.


Info en aanmelding (vóór 16 54 JUNI 2013


augustus): Stichting Koop- vaardijpersoneel 1940-1945, secretariaat, Meeuwensingel 114, 3121 XN Schiedam, tel: 010-2470570, e-mail: marja.tromp@planet.nl


5R06 Reünie 4-10 RI. Datum: 30 augustus 2013. Locatie: legerplaats Hars- kamp te Harskamp. Info: Abe Agema, Boedijn- hof 205, 1628 SJ Hoorn, tel: 0229-242798.


5R07 Reünie KMA opkomst 1988 (KL en KLu).


Datum: 31 augustus 2013. Locatie: KMA te Breda. Info en aanmelding: F. Streefland, tel: 06-22517184, e-mail: kmaopkomst1988@ gmail.com


Herdenkingen 5H01 Herdenking gesneuvel-


den Indië/veteranenmiddag Oud-Beijerland.


Datum: 28 juni 2013. Locatie: Indiëmonument aan de Mariniersweg, Oud- Beijerland (aanvang: 14.00 uur, aansluitend lokale vete- ranenmiddag gemeentehuis te Oud-Beijerland). Info: D.W.G. Hoogsteder, tel: 0186-623589, e-mail: dominic@veteranen.nl


5H02 Herdenking gevallenen en slachtoffers in Nederlands- Indië.


Datum: 14 augustus 2013. Locatie: Indiëmonument in het Broersepark te Amstel- veen (aanvang: 19.20 uur). Info: Conchita Willems, bestuur Stichting Herden- king Gevallenen en Slacht- offers in Nederlands-Indië, tel: 06-13550099, e-mail: st.indieherdenkingamstel- veen@gmail.com


5H03 Herdenking gevallenen Zuidoost-Azië 1941-1949.


5T02 Onlangs is de online tentoonstelling van de aangrij- pende aquarellen van de oorspronkelijk uit Rotterdam afkomstige Fred Seiker gelanceerd (zie ook Checkpoint 6-2007). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij op Java in Nederlands-Indië krijgsgevangen gemaakt door de Japanners. Hij werd tewerkgesteld aan de Birma- Siamspoorweg, vanwege de erbarmelijke omstandig- heden waaronder de arbeiders tewerkgesteld werden ook wel de Dodenspoorweg genoemd. Op website Go2War2.nl zijn het levensverhaal en de aquarellen van Fred Seiker op veertien pagina’s te bekijken.


Datum: 15 augustus 2013. Locatie: Indiëmonument Blijdensteinpark te Enschede (aanvang: 10.15 uur). Info: Hans Freiboth, tel: 0546-492944,


e-mail: freiboth@home.nl


5H04 Herdenking slachtoffers die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Indië zijn gevallen en oorlogskamp- slachtoffers te Hardenberg. Datum: 15 augustus 2013. Locatie: Indiëplantsoen, aan de Vecht nabij Theater de Voorveghter te Hardenberg (aanvang: 19.30 uur). Info: Stichting Indiëmo- nument Hardenberg, Chris Somsen, tel: 0523-683518, e-mail: chrissomsen@gmail. com, website: www.indie- monument-hardenberg.nl


5H05 Herdenking gesneuvelde Indië- en Nieuw-Guineamilitai- ren uit Friesland 1945-1962. Datum: 28 augustus 2013. Locatie: Rengerspark te Leeuwarden (aanvang: 19.00 uur).


Info en aanmelding (aan organisaties en personen die een krans of een bloemstuk willen leggen, wordt ver- zocht dit tijdig te melden): J. Hoogsteen, Oostenstein 14, 9291 GR Kollum, tel: 0511- 451764, e-mail:


jakobhoogsteen@knid.nl


Tentoonstellingen en musea 5T01 De tentoonstelling De


Kindertransporten is t/m augustus te zien in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De tentoonstel- ling heeft als basis de door het Nationaal Monument Kamp Vught in samenwer- king met Stichting Sobibor ontwikkelde expositie Alle kinderen, ze zijn weg. Kamp Vught, juni 1943. De exposi- tie De Kindertransporten is aangevuld met stukken uit de collectie van het Herin- neringscentrum Kamp Wes- terbork. Geopend: ma t/m vr 11.00-17.00 uur, za en zo 13.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Herin-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64