This page contains a Flash digital edition of a book.
Frank Graham Cycle Liberation Tour 2013


Als speciaal eerbetoon organiseerde het Canada Comité Mar- kelo in april 2013 een fietstocht vanaf de ‘landingskust’ in Normandië, Juno Beach, naar Markelo. De deelnemers, vijftig Canadese en Nederlandse studenten, bezochten onderweg historische plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Ook werd voor het eerst in veertig jaar de Waaloversteek bij Nijmegen herhaald met een historisch landingsvaartuig. De tocht droeg de naam Frank Graham Cycle Liberation Tour 2013 als eerbe- toon aan deze 90-jarige bevrijder uit Midland, Ontario. Naast de Canadese Tweede Wereldoorlogveteranen Frank Graham, Bert Reynolds en Lock Laurie waren ook een twintigtal Twentse veteranen betrokken bij de plechtigheden. Om het unieke karakter van deze tocht te benadrukken, bracht minis- ter van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert een bezoek aan de gecombineerde groep jongeren om hen officieel te huldigen als ambassadeurs van de vrede. “Dankzij de offers die Frank Graham en zijn medestrijders hebben gebracht, is Nederland bevrijd. We zijn ze voor eeuwig dankbaarheid verschuldigd”, sprak de minister. Ze benadrukte dat we onze vrijheid nooit voor lief moeten nemen. “Vrijheid moet je koesteren en bewa- ren, daarbij moeten we net als Frank Graham destijds over de eigen grenzen heen kijken, want vrijheid houdt niet op bij de grenzen.” De minister vond dan ook dat het verhaal van de


bevrijding moet blijven doorklinken. De Canadese en Neder- landse studenten symboliseren daarbij de nieuwe manier van herdenken en nemen het stokje van de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog over als nieuwe ambassadeurs van de vrijheid en eren daarmee onze bevrijders. (EP)


Oproep foto’s lokale veteranendagen 2013


Ook dit jaar wil Checkpoint aandacht besteden aan de lokale en regionale veteranen- dagen die gemeenten organiseren rondom de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 29 juni. Net als vorig jaar willen we dit keer geen verslagen, maar een aantal foto’s plaatsen. Veteranen kunnen na afloop zelf een foto insturen van de veteranendag in hun gemeente. De redactie zal uit alle inzendingen een selectie maken om te publice- ren.


Uw foto (indien het een digitale foto betreft, moet deze minimaal 300 dpi zijn) moet uiterlijk maandag 1 juli bij ons binnen zijn. Een korte omschrijving van wat er te zien is op de foto volstaat. Vermeld in ieder geval waar en wanneer de betreffende vetera- nendag was en wie de foto gemaakt heeft. Een overzicht van de lokale en regionale activiteiten vindt u op www.vetera- neninstituut.nl, u kunt vooraf uw eigen vetera- nendag aanmelden via info@veteraneninsti- tuut.nl. (JR)


De lokale veteranendag in Heemstede 2012. Foto: Chris van der Plasse (archief)


Stuur uw foto naar checkpoint@vetera- nen.nl of Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen.


Documentaires over veteranen op NostalgieNet


Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 29 juni staat de programmering van NostalgieNet voor een groot deel in het teken van veteranen. NostalgieNet zal een aantal documentaires uitzenden met een veteranenthema.


18:30 en 22:30 uur: Groetjes uit Liba- non. Documentaire over de Nederlandse bijdrage aan UNIFIL in Libanon.


19:30 en 23:30 uur: In vredesnaam. Documentaire die bestaat uit vijf por- tretten van veteranen die werden inge- zet in Korea, Libanon, Srebrenica, Irak en Afghanistan.


20:30 uur: De voorste linie. Documen- taire waarin Nederlandse veteranen vertellen over de bijna vergeten oorlog in Korea.


17:30 en 21:30: Blauwe oesters. Een portret van veteraan Jacob Bernardus, die opgroeide in Indonesië en in 1946 dienst nam bij de marine. (LvD)


JUNI 2013 5


Foto: Leo IJsvelt


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64