This page contains a Flash digital edition of a book.
neringscentrum Kamp Wes- terbork, Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, tel: 0593- 592600, website: www.kampwesterbork.nl


5T03 T/m15 september is de tentoonstelling Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland in Museum Meermanno in Den Haag te zien. De tentoonstel- ling laat een overzicht zien van de militaire boekcultuur in Nederland, van het eerste gedrukte militaire boek in Nederland uit 1473, tot het exemplaar van het Handboek Soldaat van Ridder der Mili-


heden de hen opgelegde taak hebben moeten verrichten en dat het belangrijk kan zijn ervaringen met elkaar te kunnen delen. Na afloop werden hem en mw Van der Veen, die de organisatie voor haar rekening had genomen, door van een van de initi- atiefnemers, de voorzitter van Wapenbroeders afd. Friesland-West, H. Jongejans, als herinnering aan deze dag, een kristallen bokaal met inscriptie aangeboden. Het veteranencafé zal elke eerste zaterdag van de maand geopend zijn van 14.00 tot 17.30 uur in De Daalders- plaats, Stationsstraat 66, 8601 GG te Sneek. Info: F.H. Dijkstra, tel: 0515-417706.


taire Willems-Orde kapitein Marco Kroon. De tentoonstel- ling die bestaat uit een rijke hoeveelheid aan bijzondere boeken wordt aangevuld met objecten, zoals uniformen, wapens en schilderijen uit de collectie van het Leger- museum, andere openbare collecties en particulier bezit. Entree: € 8,- (met veteranen- pas 25% korting). Geopend: di t/m zo 11.00-17.00 uur. Museum Meermanno | Huis van het boek, Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag, tel: 070-3462700, website: www.meermanno.nl


Varia 5V01 In het weekend van 22


en 23 juni vindt het Santa Fe Event plaats in het bos rond het Oorlogsmuseum Overloon. Er staat een compleet en ori- gineel militair tentenkamp en er zijn honderden leger- voertuigen opgesteld. Ook zijn er diverse werkplaatsen


5T04 T/m 17 november exposeert het Nationaal Bevrij- dingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek een bijzondere museumcollectie uit Canada die nog nooit eerder in Nederland te zien was. De expositie Canadian War Brides toont het verhaal van Nederlandse oorlogsbruiden in Canada. Geopend: ma t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en


feestdagen 12.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: € 5,- (i.p.v. € 10,-), WO II-veteranen: gratis. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl


ingericht, is er een militaria markt en kunt u zelfs met voertuigen meerijden. In het openluchttheater krijgt u uitleg over de voertuigen en waarvoor ze zijn gebruikt en worden demonstraties gehouden van de wapens die de geallieerden destijds hebben gebruikt. Ook vindt er twee keer per dag een nagespeelde veldslag plaats. Entree (incl. museumbe- zoek): € 10,-. Oorlogsmuseum Overloon, Museumpark 1,


5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl of www.santafe-online.nl/event


5V02 Onlangs is veteranencafé Sûd West Fryslân opgericht. De opening, die werd verricht door burgemeester drs. H.H. Apotheker, werd bijgewoond door een honderdtal geno- digden. Apotheker onder- streepte het belang van saam- horigheid onder degenen die onder moeilijke omstandig-


5V03 Nog altijd duiken objecten uit WO II op. Soms bij een verhuizing, soms bij een sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Musea en instellin- gen willen voorkomen dat op het eerste gezicht onbelang- rijk geachte originelen uit de oorlogsjaren verloren gaan. Daarvoor is de actie Niet Weg- gooien gelanceerd. Op de website www.actienietweg- gooien.nl kunnen mensen hun schenking online aan- melden bij een museum of instelling naar keuze. Tevens is er een aanmeldformulier voor een codicil beschikbaar. Op deze manier kunnen schenkers vastleggen waar hun materiële oorlogserfgoed naartoe gaat als ze komen te overlijden. Info: Herinne- ringscentrum Kamp Wester- bork, tel: 0593-592600 (een van de zestien deelnemende instellingen).


5V04 Op 18 februari 2013 is de Vereniging voor Vete- ranen en Postactieven van het Regiment Verbindings- troepen (VVPRV) opgericht. Alle oud-verbindelaren zijn welkom als lid. De actief dienende veteranen zijn door het bestuur van de vereni- ging relatief eenvoudig te bereiken. Van de niet-actief


JUNI 2013 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64