This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen met een missie IRAKVETERAAN ONDERSTEUNT PAARDENSPORT VOOR GEHANDICAPTEN Werk achter de schermen


Al aan het begin van het gesprek vertelt Steffen Hofstra (52) dat hij niets met paarden heeft en dat ook graag zo wil houden. Toch is het juist deze oud-genist die in de afgelopen jaren een flinke impuls heeft gegeven aan de Stichting Aangepast Paardrijden in Kampen. “Ik ben goed in het zoeken naar oplossingen van problemen en het regelen van dingen. Ik doe het werk achter de schermen.”


Door: Marleen Wegman I


Eerste luitenant Steffen Hofstra aan de werktafel in Zakho, Irak, tijdens zijn uitzending in de zomer van 1991. Foto: privécollectie Steffen Hofstra


n 1991 meldde Steffen Hofstra zich vrijwillig voor de uitzending met 11 Geniehulpbataljon naar Irak voor de operatie Provide Comfort. “Ik kon geen nee zeggen.” In de beginperiode begeleidde hij de hulpkonvooien van Turkije naar Irak bij de grensplaats Silopi. “Met een doorgeladen uzi bij de hand, daar hadden ze respect voor.” Daarna hielp hij bij de bouw van nieuwe ten- tenkampen. “En los van het leed dat ik gezien heb, heb ik nog steeds een goed gevoel over die missie.” Om daar meteen aan toe te voegen: “De collega’s van de geneeskundige eenheid en de mariniers hebben veel meer verschrikkelijke dingen gezien.” Twee jaar later presenteerde toenmalig Defen- sieminister Relus ter Beek de Prioriteitennota en de daarin voorziene forse personeelsreduc- tie. Hofstra besloot zijn tienjarige loopbaan bij de genie te beëindigen. Inmiddels werkt hij al jaren als interimmanager Bouw & Infra bij een bureau voor projectmanagement en wordt voor periodes van gemiddeld 1,5 jaar gedetacheerd als project- of interimmanager bij (grote) infra- structurele projecten in heel Nederland. “Ik


word ingehuurd voor een rol daar waar het lastig is, complex en ze er zelf niet of onvol- doende uitkomen. In principe maakt het niet uit waarvoor ik word ingezet, dat heb ik wel van Defensie overgehouden.”


Stichting Aangepast Paardrijden Op de manege van de Stichting Aangepast


Paardrijden (SAP) aan de Zwartendijk in Kam- pen was Hofstra vooral bekend als de man van een trouwe vrijwilligster. Het bestuur zocht een nieuwe voorzitter, maar dat lukte niet. Hofstra bood aan de twee grootste problemen van de stichting op te lossen. “Dat heb ik samen met het bestuur gedaan en ik begon het eigenlijk wel leuk te vinden, dus ben ik maar gebleven.” De SAP verzorgt paardrijlessen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking of een combinatie daarvan. De les- sen worden zoveel mogelijk afgestemd op de ruiters, een samenspel van sport, recreatie en therapeutische zorg. Op dit moment rijden bij de SAP circa tachtig ruiters, een redelijk stabiel aantal, zo vertelt Hofstra. Ze zijn afkomstig uit de wijde omgeving, grofweg het gebied tussen Zeewolde, Dronten en Zwolle.


De lessen vinden plaats onder leiding van spe- ciaal opgeleide instructeurs. De lestijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de rui- ters. “We hebben ze het liefst overdag, maar als iemand werkt of in een tehuis zit waar overdag een programma is, dan moet je andere moge- lijkheden zoeken. We matchen ze met onze vrijwilligers en die kunnen ook niet altijd.” De vrijwilligers helpen de ruiters tijdens het ver- zorgen van de paarden, het op- en afzadelen en als dat nodig is, begeleiden zij de ruiters tijdens de lessen. Sommige lesgroepen zijn intensief. “Er zijn groepen waarbij bij iedere ruiter drie mensen lopen. Als je dan vier ruiters in een les hebt, heb je bijna vijftien man nodig om de les te regelen. Dat is soms lastig, want ook hier ben je afhankelijk van vrijwilligers. Niet alleen van het aantal, maar ook van de kwaliteit.”


48 JUNI 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64