This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 5P01 Alex Alferink zoekt


mensen die zijn oom Herman Koedijk (Nijverdal) hebben gekend. Koedijk († 1960) was dpl sld bij RRT en bij 6 HHWP van de 6e Inf. Brig. ingedeeld. Op 26 mei ’47 is hij in Medan, Noord- Sumatra, aangekomen waar hij werkzaam was bij LTD 84. Tijdens de 1e politionele actie is hij met de mobiele werkplaats naar Bindjai gegaan, daarna naar Tebing Tinggi en op de laatste actie- dag naar Tanjoeng Balei.


van 7 erbij. Mielekamp heeft in Nieuw-Guinea gediend en is daarna met ‘tropenkolder’ teruggekomen. Reacties: E. Mielekamp, Bergansiusstraat 6, 6523 BW Nijmegen, tel: 024-3600843.


5P03 Fiona Schijf zoekt informatie over haar groot- vader Frederik Schijf, lichting 936, Koninklijke Landmacht, Genie, Korps Pontonniers.


de afdelingscommandant en mogelijk ook lijnwerker bij de A-batterij (niet te verwar- ren met zijn naamgenoot de geschutmaker). Bij een brand zijn alle herinneringen aan zijn Indische periode verlo- ren gegaan. Reacties: K. van den Berg, tel: 0345-599591, e-mail: keesvandenberg45@ hotmail.com


zijn deze stad tijdens de 2e politionele actie in 1948 gepasseerd. Weet u nog een anekdote of heeft u nog een speciale herinnering aan deze plek? Reacties: M. van Pagee, Mathenesserweg 17A, 3027 HD Rotterdam, tel: 06-45004475, e-mail: mar- joleinvanpagee@gmail.com, website: www.marjoleinvanpagee.nl


5P05 Kees van den Berg is op zoek naar militairen van 1-12 RVA die op Oost- en Midden-Java zijn broer kanonnier eerste klasse Piet van den Berg hebben gekend. Van den Berg was waarschijnlijk oppasser bij


5P07 In 1957 heeft een groepje van drie sgt’s en een sgt/maj-telegrafist van de Koninklijke Luchtmacht gewerkt bij de Marine Inlich- tingendienst (Marid) in Hollandia en later op Biak, gevolgd door nog eens vier KLu-sgt’s die in de zomer van 1958 kwamen. De namen zijn helaas onbekend. Wie kent (kende) deze acht mensen? De makers van een herinneringsboek willen hun namen toevoegen aan de lijst van KLu-Nieuw-Guineagan- gers die wordt gepubliceerd in het herinneringsboek. Reacties: G. Casius, De Hoge Bomen 3, 8271 RE IJssel- muiden, tel: 038-3310620, e-mail: gjcasius@gmail.com


Later werd die werkplaats de eerste lokale hulpwerkplaats LTD 690 in Kabandjahe. Op zeker moment is hij bij LTD 720 in Siantar terechtgeko- men en op 17 mrt ’50 met Castel Bianco teruggekeerd naar Nederland. Reacties: A. Alferink, Van Speijkstraat 6, 7441 HV Nijverdal, tel: 06-20016451, e-mail: alexalferink@gmail.com


5P02 Evelien Mielekamp zoekt namens haar moeder (83) naar haar oom P. Miele- kamp (geb. 3 augustus 1943 te Heerlen). Haar moeder vraagt zich af wat er met hem gebeurd is. Zij heeft hem een tijd opgevoed. Als meisje van 20 was zij getrouwd met Eveliens vader en kreeg hem als pleegkind


58 JUNI 2013


Hij heeft zijn opleiding geno- ten bij de Schoolcompagnie Pontonniers te Dordrecht (?) van 17 febr ’36 tot 24 aug ’39. Reacties: F. Schijf, tel: 06-20552712, e-mail: belovar@hotmail.com


5P04 Voor een interviewpro- ject is documentair foto- graaf Marjolein van Pagee op zoek naar mariniers/ veteranen uit Rotterdam. Zij zoekt zowel jonge jongens in opleiding als de oudste veteraan om hen met een portret en een interview een gezicht te geven. Tevens zoekt zij namens de Indo- nesische schrijver meneer Dukut uit Soerabaja naar Nederlandse veteranen die in de stad Ngawi (Oost-Java) zijn geweest. De mariniers


5P06 Hans Eijking zoekt contact met eenieder die zijn vader sgt Cor Eijking (geb. 23 november 1927) heeft gekend of die informatie over hem heeft. Eijking (mid- delste rij, 3e l) was gelegerd op Zuid-Sumatra bij het 3e peloton, 2e compagnie, 5-8 RI. Op 27 febr ’48 was de heenreis met Hr.Ms. Zuiderkruis en de terugreis op 18 mei ’50 met ss Waterman. Ltn Wim de Wolf en sld Hoff- meister zaten ook in zijn peloton. Reacties: H. Eijking, Geesterweg 107, 1911 HM Uitgeest, tel: 0251-310477, e-mail: h.eijking@ziggo.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64