This page contains a Flash digital edition of a book.
weer een vlakke tunnel


Afzinken van de tunnelelementen in 1974.


dat in 1993 het kanaal door Zuid-Beveland bij Wemeldinge in open verbinding met de Oosterschelde werd gebracht, kreeg ook dit kanaal dus wisselende waterstanden ofwel: momenten waarop de opwaartse druk van het stijgende grondwater nog werd vergroot. Die druk zou zijn weerstaan door de trekankers als er niet tegelijkertijd iets anders aan de hand was: het staal van de trekankers was van onvol- doende kwaliteit.


Snel aan het werk


Rijkswaterstaat onderzoekt nog of de aannemer die in de jaren zeventig verantwoordelijk was voor de uitvoering van de werkzaamheden aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Maar de eerste prioriteit is dat niet. Integen- deel: eerst moet de tunnel helemaal klaar zijn voor de toe- ristenstroom die in het Paasweekend van 23 april op gang komt. Daarom heeft Rijkswaterstaat niet gewacht tot het


onderzoek helemaal was afgerond voordat men met de uit- voering van het werk zelf begon: men startte zo snel als mogelijk was met de selectie van de aannemer – er is voor Heijmans gekozen –, de bemaling van het tunnelgebied en de nulmetingen bij panden en landbouwgronden die mo- gelijk schade zouden kunnen ondervinden van de grond- waterbemaling.


Het wordt overal vandaan gehaald


Martin van Kempen is Omgevingsmanager Herstel Vla- ketunnel bij Rijkswaterstaat (RWS). Hij vertelt: “Het is een enorm spannend project. Normaal duurt alleen al de voor- bereiding van zo’n project enkele jaren. De aanbestedings- fase neemt al snel zes maanden in beslag. Hier is dit ge- beurd in enkele weken. Alle mensen die bij dit project zijn betrokken, werken op de toppen van hun kunnen. Er zijn vijf ploegen op gezet en we zijn dag en nacht aan het re-


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52