This page contains a Flash digital edition of a book.
Column Elco Brinkman


Integraal plan voor ruimte en mobiliteit


Het is een goede zaak dat het kabinet zich gaat zetten aan het schrijven van een integraal plan voor de ruimte en de mobiliteit. Want recessie of geen recessie, krimp of geen krimp, de mobiliteit blijft groeien, zo tonen de prognoses aan, en dat heeft gevolgen voor de ruimte- lijke inrichting van ons land.


Een integrale benadering en studie zijn naar mijn stellige overtuiging de basisvoorwaarden voor de juiste keuzes. Positief is dat de marktpartijen hun inbreng kunnen leveren. Bouwend Nederland heeft belangrijke visies op deze onderwerpen al vastgelegd in haar nota’s Mobiliteit, Ruimte en Randstad 2040. Wij zullen die van harte inbrengen.


Het is zaak om de economische waarde van zowel gebieden als projecten als uitgangspunt te nemen om juiste prioriteiten vast te kunnen leggen. Ook is het verstandig dat er gekeken wordt naar de regelgeving, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte, en of er voldoende uit- breidingsruimte is.


Het is verder belangrijk om de eerder vastgestelde ambities vast te houden en zeker niet te ver- lagen. Ik heb het hier over de ambities op het vlak van de benodigde budgetten maar ook die op het terrein van de procedures. Want als wij daar aan gaan tornen, dan spannen wij het bekende paard achter de even bekende wagen. Voor het veilig stellen van de benodigde budgetten verwijs ik graag opnieuw naar de goede mogelijkheden die private fi nanciering kan bieden, maar ook naar de verantwoordelijkheid van het kabinet om de bereikbaarheid op orde te houden. En voor de pro- cedures naar het goede werk dat de commissie Elverding heeft geleverd om die te verkorten en te vereenvoudigen.


Wat ook binnenkort gaat plaatsvinden is het debat in de Tweede Kamer over de geluidsnorme ring. Op zich is het goed dat daar grondig over gesproken wordt, maar ik wijs wel op een op de loer liggend gevaar. Ik bedoel daarmee het gevaar dat dit dossier niet dezelfde gang krijgt al het fi jn- stofdossier. Dat dossier zorgde bijna voor een totale bouwstop. En als er een ding is dat onze sector niet kan hebben dan is het dat.


Elco Brinkman Voorzitter Bouwend Nederland


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52