This page contains a Flash digital edition of a book.
FlexInspect: in één keer uw inspecties, audits en keuringen georganiseerd


Gebruik FlexInspect voor: — uitgebreide inspecties van objecten; — snelle vinklijstjes; — registratie van meetresultaten; — schaderegistraties;


— VCA-werkplekinspecties; — inspecties van uw materieel; — verifi caties en keuringen bij nieuwbouw.


NU OOK CONDITIEMETING NEN 2767-4 BESCHIKBAAR IN FLEXINSPECT


Gebruik FlexInspect, naast de periodieke NEN 2767-conditiemeting, ook voor het uitvoeren van de tussentijdse inspecties en metingen vanuit uw risicoanalyse. Denk aan schouw, onderhoudsinspecties, NEN 3140-keuringen, inspecties tijdelijke verkeersmaatregelen en nog veel meer.


FlexInspect is een product van Inspectation.


Inspectation helpt bedrijven in uiteenlopende sectoren bij het verkrijgen van inzicht in hun objecten. Hiervoor bieden we een breed en samenhangend pakket van meetdiensten, monitoringsystemen, software, support, onderzoek en advies. Samen met u zoekt Inspectation naar de beste oplossing en zorgt waar nodig voor maatwerk. Zo kunt u sturen op transparantie, beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.


Inspectation Locomotiefstraat 50 | 3534 BK Utrecht | Telefoon: +31 (0)30 246 94 00 | Fax: +31 (0)30 246 93 88 | E-mail: info@inspectation.com | www.inspectation.com | KvK 30142333, Utrecht


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52