This page contains a Flash digital edition of a book.
Bruggenfamilie in Noordwaard


Voor de ontpoldering van de Noordwaard tekenden ontwerpbureaus ipv Delft en West 8 gezamenlijk voor het ontwerp van alle bruggen en gemalen in het nieuwe doorstromingsgebied. Het gaat om ruim dertig bruggen in een gebied van 4450 hectare.


Transparantie, eerlijk gebruik van ma- terialen en oog voor de natuur, dat waren de belangrijkste uitgangspun- ten voor het ontwerp van de bruggen- familie. Het ontwerp is verder geïnspi- reerd op de eenvoud en effi ciëntie van het boerenbedrijf. Door de materiaal- keuze en herkenbare ‘familietrekken’ dragen de bruggen straks bij aan de nieuwe identiteit van de Noordwaard. De functie van de verschillende con- structie-elementen is duidelijk afl ees- baar. Ronald Rozemeijer van ipv Delft: “Het brugdek is bijvoorbeeld smal- ler dan de onderliggende draagcon- structie, waardoor de steunpunten ook vanaf de brug zichtbaar zijn. Leuk detail is dat de uitstekende draagcon-


structie bovendien extra plek biedt voor vogels en groei van korstmos- sen.”


Bij de dijkbruggen geeft de detaille- ring van de massieve steunpunten de stroomrichting van het water aan en is een van de steunpunten voorzien van een geïntegreerde trap die de wa- terstand vermeldt. Een ander speels detail zijn de vogelstokken, die een zitplek vormen voor (water)vogels en onder de brug doorgaan. Dit laatste is bij de lage bruggen handig voor kano- vaarders.


De uitvoering van de hekwerken ver- schilt subtiel per brugtype. Er zijn drie typen: kreek-, dijk- en steurgatbrug- gen. De civiele kunstwerken zijn on-


derdeel van het project Ontpoldering Noordwaard. In 2015 moet het gehele project gereed zijn.


Meer informatie: www.ipvdelft.nl www.ruimtevoorderivier.nl


www.cadcollege.nl


3x 3x


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 27


A


w


Award C


a


T


r


A


d


B


u


e


s


t


B


e


n


e


l


x


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52