This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Robuust camerasysteem


De BouWatch is een standalone en mobiel camerasysteem met een opvallende behuizing, die je steeds vaker bij infraprojecten ziet. Een opvallend voorbeeld hiervan zijn de acht masten langs de A28, die ingezet worden om het verkeer daar te monitoren.


De BouWatch is mobiel, kan tegen een stootje en werkt stand-alone. De inter- netverbinding wordt vanuit het sys- teem verzorgd en ook de voeding van het systeem kan intern geregeld wor- den met behulp van accu’s. Zijn er he- lemaal nog geen nutsvoorzieningen aanwezig, zoals vaak bij voorberei- dend grondwerk, dan wordt het sys- teem uitgevoerd met een aggregaat. De BouWatch wordt niet alleen ingezet bij wegwerkzaamheden, maar ook voor de beveiliging van bijvoorbeeld kranen en grondkabels bij voorbereidend grond- werk.


Bewegende personen of objecten die niet op de bouwplaats thuishoren, wor- den direct gedetecteerd en zorgen voor een alarmmelding. Deze komt binnen bij een Video Toezicht Centrale (PAC) of bijvoorbeeld de uitvoerder van het werk. Doordat beelden vooraf beoor- deeld kunnen worden (verifi catie voor- af) wordt voorkomen dat valse alarmen onnodig opgevolgd worden.


Leverancier Visser heeft zit- ting in de commissie bouw- plaatsbeveiliging onder aus- piciën van de VEBON. Verwacht wordt dat certifi cering door KIWA binnenkort een feit is, waardoor door de inzet van de BouWatch een reductie van 75 procent op het eigen risico en korting op de CAR premie mogelijk is.


Meer informatie: www.visser-assen.nl


Verschillen in camerabeveiliging


Wie kiest voor actieve camerabeveiliging rondom de bouwplaats, komt voor de keuze van het type camerasysteem te staan. Een van de verschillen in de systemen is de werking van de detectie. Er zijn momenteel drie mogelijkheden; motion detection, video content analyse of door een externe detector zoals een passief infrarood. Hiernaast een korte uitleg over wat deze verschillen inhouden:


Grontmij monitort met OSMOS


In opdracht van Rijkswaterstaat monitort Grontmij viaduct Waelschenheuvel op de A2 nabij Urmond met monitoringsysteem OSMOS. Het is voor het eerst dat dit systeem in Nederland wordt ingezet voor Rijkswaterstaat. Vanwege uitbreiding van de A2 met spitsstroken is het viaduct versterkt. Met behulp van het OSMOS- systeem brengt Grontmij de effecten hiervan nauwkeurig in kaart.


Het OSMOS-systeem maakt gebruik van optische sensoren en een moni- toringstation die aan een constructie worden geplaatst. De technologie is gebaseerd op lichtintensiteitsmetin- gen. Er wordt een lichtstraal met een startintensiteit door de glasvezelsen- soren gestuurd. Naarmate de vervor- mingen toenemen of afnemen, treedt een verandering van lichtintensiteit op die het meetsysteem registreert. De verandering aan gemeten lichtin- tensiteit is de maat voor de optreden- de vervorming. Al eerder gaf Grontmij een demonstratie van het monito- ringsysteem aan Rijkswaterstaat om de gevolgen van de verbreding van de A12 voor de Galecopperbrug in Utrecht aan te tonen. Hieruit kwamen de nauwkeurigheid van het systeem (op 0,002mm) en de heldere rapporta- ge van de meetresultaten naar voren.


Omdat het OSMOS-systeem minimaal 25 jaar meegaat, is hiermee een duur- zame oplossing gevonden om conti- nue gebouwen en kunstwerken te mo- nitoren. Wereldwijd wordt het OSMOS-sys- teem al veel gebruikt. Zo worden de Gotthardtunnel in Zwitserland en de Manhattan Bridge in New York gemo- nitord met behulp van dit systeem.


Meer informatie: www.grontmij.nl


www.cadcollege.nl


3x 3x


40 Nr.2 - 2011 OTAR


A


w


Award C


a


T


r


A


d


B


u


e


s


t


B


e


n


e


l


x


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52