This page contains a Flash digital edition of a book.
Bron: Beeldbank RWS.


De Vlaketunnel wordt w Tekst: Sandra Krens


Gelukkig valt Pasen laat dit jaar. Voor de uitgebreide herstelwerkzaamheden van de Vlaketunnel is het Paasweekend namelijk de deadline. Dan komt de grote jaarlijkse toeristenstroom richting Zeeland op gang, via de A58. En dan mag die tunnel geen bottleneck worden. Daar wordt dan ook dag en nacht met man en macht aan gewerkt.


H


et was op 12 november vorig jaar. Op die vrijdag- avond kwam onverhoeds het wegdek bij de ooste- lijke ingang van de Vlaketunnel omhoog. En niet een


klein stukje; er ontstond een verschil van 10 tot 15 centi- meter tussen de vloerdelen (tunnelmoten).


Omdat er een onveilige verkeerssituatie was ontstaan, werd de tunnel na de melding direct in beide richtingen af- gesloten voor alle verkeer. Lastig, want iedereen die vanuit Brabant en de Randstad rijdt in de richting Goes, Middel- burg, Vlissingen en andere Zuid-Bevelandse bestemmin- gen, moet via de A58 en door de Vlaketunnel. Al snel na de aanvankelijke afsluiting werd de tunnel dan ook weer gedeeltelijk opengesteld: er werd door aannemer Heijmans ballast geplaatst op de Oostelijke toerit en het verkeer werd over de vluchtstroken door de tunnelbuis geleid. In- tussen werd de situatie geanalyseerd.


Zwak staal Uit het kijkonderzoek dat in december werd gehouden, bleek dat er een probleem was met de trekankers waarmee op de toerit de tunnelmoten zijn vastgemaakt aan de be- tonnen tunnelbodem. Bij meer dan de helft van de onder- zochte ankers waren de stalen staven gebroken door de opwaartse druk van het grondwater. De enorme regenval van begin november deed het grondwaterpeil stijgen. De opwaartse druk werd nog periodiek versterkt door de getij- denwerking van het kanaal.


Bij de bouw van de tunnel is met die getijdendruk geen re- kening gehouden. Het plan was toen namelijk nog de Oos- terschelde totaal af te sluiten, zodat er geen sprake zou zijn van verschillende hoog- en laagwaterstanden. Later werd echter besloten de natuur op de Oosterschelde voor- rang te geven en het tij daarbij zijn gang te laten gaan. Om-


8


Nr.2 - 2011 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52