This page contains a Flash digital edition of a book.
Nieuw! nu ook:


· Controle & Herstel · WION KLIC meldingen (png’s) inlezen · 64 bit versie


NLCS De NLCS is de landelijke standaard voor het maken en overdragen van tekeningen in de GWW-sector. Een belangrijk uitgangspunt van de NLCS is dat getekende informatie zonder overtekenen kan worden hergebruikt. NedGraphics heeft de NLCS geïmplementeerd in de NedInfra Suite.


Om het tekenen en ontwerpen volgens de NLCS te vereenvoudigen beschikt NedInfra Tekenen over een inrichtings- en lagenmaakmodule, plus vele civiel- technische functionaliteiten om de tekenaar te onder- steunen in het werkproces. Met de Controle & Herstel functionaliteit kan een tekening worden gecontro- leerd of deze voldoet aan de NLCS en zo nodig worden aangepast.


De NedInfra Suite bestaat uit praktische gelokali- seerde civieltechnische oplossingen voor AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map en AutoCAD. Een groot aantal van de geregistreerde NLCS licentiehouders is in het bezit van NedInfra Tekenen.


WION Met NedInfra Tekenen is het mogelijk om de WION / KLIC meldingen (png’s) van het Kadaster direct als referentie in te lezen in AutoCAD Map en AutoCAD Civil 3D. Daarnaast beschikt de oplossing over de functio- naliteit om WION data op te werken conform het IMKL.


www.nedinfra.com Om ook u te laten profi teren van de veel- zijdige NedInfra oplossingen is de website www.nedinfra.com beschikbaar. Zo kunt u zich op ieder gewenst moment laten informeren over de NedInfra oplossingen, waarbij ook korte fi lms van de software worden getoond.


Haal het uiterste uit uw AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map en AutoCAD software met de gelokaliseerde praktische NedInfra oplossingen.


NedGraphics B.V.


Bij ons in goede handen www.nedinfra.com


Nederland Ir. D.S. Tuijnmanweg 10 4131 PN VIANEN T: + 31 (0) 347 329600 F: + 31 (0) 347 329666 E: CADGIS.info@nedgraphics.nl www.nedgraphics.nl


België Luikersteenweg 167 Bus2 3500 HASSELT T: + 32 (0) 11300 911 F: + 32 (0) 11300 910 E: CADGIS.info@nedgraphics.be www.nedgraphics.be


NedGraphics. Voor complete en modulaire CAD/GIS systemen. GEOCAD, IGOS, NedBrowser, NedGeomagazijn, NedInwinning, NedPlan, NGdW, NedView, TopoCAD, NedInfra


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52