This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Houten geleiderail bij N23


Mooi model Nederlands sluiscomplex


Medio maart is in Heerhugowaard aan de N23 Westfrisiaweg een hardhouten geleiderail opgeleverd. Bijzonder, want nog bijna nergens worden hardhouten vangrails in Nederland op grote schaal toegepast.


Enige jaren geleden is er al een hardhouten geleiderail ontwikkeld door Wijma Kampen - die ook deze vangrail leverde- in samenwerking met Rijkswaterstaat, Centrum Hout en TU Delft als alternatief voor stalen geleiderails langs snelwegen. De nu ontwikkelde en geteste slankere uitvoering van Wijma is een ecologisch ver- antwoorde en economisch haalbaar vervolg daarop. Wijma Kampen B.V. levert en produceert de Azobé vangrail met FSC label in opdracht van Ballast Nedam Infra Noord West B.V.


Meer informatie: www.wijma.com


Nieuwe versie NedInfra Tekenen


NedInfra Tekenen, waarover de meeste geregistreerde NLCS-gebruikers beschikken, is uitgebreid. De nieuwste versie beschikt over een Controle & Herstel functie, WION / KLIC meldingen (PNG’s) inlezen als referentie, gemoderniseerde interface via Ribbon en NLCS versie 2.4. Bovendien is NedInfra Tekenen nu ook beschikbaar als 64 bit versie.


Met de NLCS wordt onderlinge uitwis- seling vereenvoudigd en versneld. De civieltechnische werkzaamheden wor- den een stuk gemakkelijker als ieder- een ‘dezelfde taal’ spreekt. Volgens leverancier Nedgraphics is ruim 63 procent van de geregistreerde NLCS-licentiehouders in het bezit van de NLCS-oplossing NedInfra Tekenen.


Controle & Herstel


Om de NLCS teken- en ontwerpwerk- zaamheden te vereenvoudigen, be- schikt NedInfra Tekenen al over een inrichtings- en lagenmaakmodule en vele civieltechnische functionalitei- ten om de tekenaar te ondersteunen in het werkproces. NedInfra Tekenen is nu uitgebreid met een controle- en


WION / KLIC meldingen In de nieuwe versie is het mogelijk om ook de WION / KLIC meldingen van het Kadaster direct in te lezen in Au- toCAD Map en AutoCAD Civil 3D. De PNG-bestanden worden door middel van deze functionaliteit automatisch geo-gerefereerd ingelezen met de be-


herstelfunctionaliteit. Hiermee kunnen een of meerdere tekeningen gecon- troleerd worden of deze voldoen aan de NLCS-standaard en zo nodig wor- den aangepast. Deze functionaliteit is waardevol voor zowel de tekenaar om het werk te controleren, de CAD-pro- jectmanager die het tekenwerk toetst en ook de opdrachtgever die de ont- vangen ontwerpen kan beoordelen.


nodigde transparantie. Hierdoor wordt inzichtelijk waar de kabels en lijnen liggen ten opzichte van het ontwerp. Bij het uitvoeren van de Wet Informa- tie-uitwisseling Ondergrondse Net- ten (WION) is dit van belang voor de grondroerders.


NedInfra Tekenen beschikt al over de mogelijkheid om WION-data op te werken. Dit is van belang om de kwa- liteit van de WION-data te verbete- ren, aangezien de huidige beschikbare kwaliteit van de ontvangen bestanden via KLIC online vaak nog te wensen overlaat. Met deze functionaliteit kun- nen de WION thema’s en de bijbeho- rende attributen op basis van IMKL worden uitgewisseld met een Geoma- gazijn.


Meer informatie: www.nedinfra.com www.nedgraphics.nl


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 39


Pilz heeft een sluiscomplex model gemaakt dat is gebaseerd op een kunstwerk van de provincie Zuid- Holland. Het sluiscomplex van Gou- da is gemaakt voor opleidingsdoel- einden binnen de provincie.


Alle bewegende delen in het schaal- model zoals de bruggen, seinen, slagbomen en sluisdeuren functio- neren zoals ze dat in het echt ook doen. Wie een abonnement heeft op Otar Digitaal, kan een fi lmpje van het model bekijken.


Meer informatie: www.pilz.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52