This page contains a Flash digital edition of a book.
D


e NEN 2767 bestaat al langer binnen de vastgoedsec- tor. Binnen deze vastgoedsector wordt de NEN 2767- 1 breed toegepast en is deze methodiek omarmd als


een objectieve en uniforme inspectiemethodiek. Het moet subjectiviteit en inspecteurvariatie minimaliseren.


In 2008 hebben Rijkswaterstaat en het ministerie van Defen- sie het initiatief genomen om de methodiek voor het inspec- teren en de kwaliteitsbepaling van bouw- en installatiedelen conform NEN 2767-1 toe te gaan passen op infrastructure- le werken. Dit heeft in 2009 geleid tot de oprichting van de normcommissie 351 263 ‘Conditiemeting van Infrastructuur’, met als doel te komen tot een norm voor de conditiemeting van infrastructurele werken.


Sectorbrede vertegenwoordiging De normcommissie is samengesteld uit een sectorbrede ver- tegenwoordiging waarin naast Rijkswaterstaat (voorzitter van de normcommissie) en het ministerie van Defensie partijen als provincies, gemeenten, havenbedrijven, ingenieursbureaus, systeemintegrators, inspectiebureaus en aannemers verte- genwoordigd zijn. Binnen de normcommissie hebben diverse werkgroepen gewerkt aan de totstandkoming en toepasbaar- heid van NEN 2767-4 ‘Conditiemeting Infrastructuur’.


NEN 2767-4 is sectorbreed opgezet, waarbij in de werkgroe- pen onderscheid is gemaakt tussen de vakdisciplines: • Natte en droge civiele kunstwerken;


• Waterbouwkunde; • Wegenbouwkunde; • Elektrotechniek en werktuigbouwkunde; • Cultuur- en groenvoorzieningen.


Gebrekenlijsten


De NEN 2767-4 kan niet worden gebruikt zonder de NEN 2767-1. Hierin is de basis van de methodiek beschreven die voor zowel gebouwen als infrastructurele werken geldt. Om een conditiemeting uit te voeren zijn naast de methodiek ook gebrekenlijsten nodig. In deze gebrekenlijsten zijn alle mogelijk voorkomende gebreken gekoppeld aan elementen en bouwdelen. Voor gebouwen zijn deze gebrekenlijsten vast- gelegd in NEN 2767-2. Voor de infrastructurele werken vor- men de gebrekenlijsten een onderdeel van NEN 2767-4. De structuur van deze gebrekenlijsten wijkt wezenlijk af van de structuur van NEN 2767-2.


De NEN 2767-4 is ongesplitst in twee subdelen, te weten: 1. NEN 2767-4-1 ‘Conditiemeting - Deel 4: Infrastructuur – Subdeel 1: Methodiek’.


Dit document beschrijft de aanvulling op de NEN 2767-1. Samen vormen ze de volledige methode voor conditieme- ting van infrastructurele werken.


2. NEN 2767-4-2 ‘Conditiemeting - Deel 4: Infrastructuur – Subdeel 2: Webapplicatie. Dit subdeel bevat een webap- plicatie voor de decompositie en gebrekenlijsten. In deze webapplicatie zijn de volledige decompositie en gebreken- Nr.2 - 2011 OTAR


OTAR Nr.2 - 2011 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52