This page contains a Flash digital edition of a book.
daar dan heel voorzichtig met hun enorme lading overheen. Vervolgens gaat het als bijzonder transport met drie begelei- dingsauto’s over de snelweg naar Amsterdam. Via de N11, A12, A2, A9, A4 en de A10 West rijdt het transport naar het toekomstige Westrandwegtracé en komt vervolgens aan op het bouwterrein van de Combinatie Westpoort in Amsterdam. De SKK-betonliggers voor het viaduct over de Ringvaart vol- gen grotendeels dezelfde route, maar worden dan via knoop- punt Raasdorp langs het bouwtracé over een twee kilometer lange werkweg richting de Ringvaart gereden. Daar rijdt de vrachtwagen achteruit een ponton op en dan begint het werk voor de twee telescoopkranen.


Records verbreken


Liggers van 62 meter zijn ontzettend lang en zouden volgens sommigen wel het maximaal haalbare zijn. Maar Kees Quar- tel, manager Infra bij Spanbeton, is het daar niet mee eens: “In mijn beleving zijn records er om verbroken te worden. Het is een ontwikkeling die door blijft gaan. Eind jaren tachtig had- den we liggers van vijftig meter en toen dachten we al dat dat de grens was. Inmiddels zijn we twintig jaar verder en is die grens behoorlijk verlegd. Ik kan mij niet voorstellen dat het nu


32 Nr.2 - 2011 OTAR


stopt. Ik weet hoe het werkt. Als er in de markt een behoef- te ontstaat voor een grotere overspanning, dan ga je kijken hoe je het voor elkaar kan krijgen. En Rijkswaterstaat maakt steeds bredere wegen en wil de overspanning graag zo lang mogelijk. Ik denk dat het haalbaar is om overspanningen van zeventig meter te realiseren. Dat zie ik tussen nu en tien jaar wel gebeuren.” Qua productie ziet Quartel dus nog mogelijkheden, maar hoe zit het met vervoer? Quartel: “Bij dit project was het water het grootste probleem en dat hebben we opgelost met pontons. Dat kan in principe overal in Nederland. Wanneer bij een vol- gend project de weg een probleem zou vormen, vinden we daar ook een oplossing voor. Zolang je maar creatief blijft, zijn er geen grenzen.”


Launching Gantry


Ook voor kunstwerk 520 was behoorlijk wat creatief denkver- mogen nodig. Jan Rienstra van Rijkswaterstaat vertelt: “Het wegviaduct dat we bouwen, loopt pal langs de gemeentelij- ke Basisweg, een belangrijke toegangsweg voor het Westelijk havengebied. Sinds september 2009 zijn we met de heiwerk- zaamheden voor 85 steunpunten van het viaduct gestart. Tus-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52