This page contains a Flash digital edition of a book.
Column Niki Kringos


De vrouwelijke kant van asfalt


Eind vorig jaar stond ik op de Ted-X ‘innovatieve ideeën’ con- ferentie in Amsterdam in negen minuten aan een breed publiek uit te leggen waarom asfalt eigenlijk een heel erg interessant materiaal is: Het heeft de complexiteit van een composiet, dat elke keer uit aggregaten met variërende mineralogie bestaat voor de krachtenoverdracht. Deze zijn aan elkaar gelijmd met een visco-elastisch bitumineus mengsel dat, afhankelijk van de olieboer, een geheel andere moleculaire structuur kan hebben. Dit, samen met het gekozen zand, vulstoffen en mogelijke poly- meer modifi caties, resulteert in een asfaltmengsel dat volslagen


verschillend zal reageren op vocht, UV en oxidatie. En dan hebben we het nog maar over de basisingrediënten. Het effect van de gekozen verdichtingmethode, de kwaliteit van de ondergrond, de condities ten tijde van de aanleg en de mechanische lange-termijn belastingen moeten ook nog meegenomen worden. Complexiteit alom dus. Bij de TU Delft onderzoeken we al deze aspecten van het asfalt om in de eerste plaats tot betere voorspellingen van het lange-termijn gedrag te komen om zo beter te kunnen anticiperen op schadeontwikkeling in de praktijk. Daarna- ast gebruiken we deze kennis om nieuwe mengsels te ontwikkelen, gericht op minder CO2 uitstoot en verbeterde duurzaamheid. Kennis over de dominante materiaal- en ontwerpparameters draagt verder bij aan verbeteringen van huidige laboratoriumproeven en de ontwikkeling van nieuwe testprocedures. Dit alles zal de wegenbouwer as- sisteren om in een vroeg stadium de juiste ontwerpkeuzes te kunnen maken. Een vrij duidelijk verhaal toch?


Zoals wel vaker, werd me ook in Amsterdam met een ietwat sceptische blik van te voren gevraagd, wat er dan in vredesnaam aan asfalt te onderzoeken valt. ‘Het staat er toch goed bij?’. Op zich een goede boodschap, maar het laat zien dat we met z’n allen zo verwend zijn met een nationaal wegendek van behoorlijk goede kwaliteit, dat er in het oog van de bakker-om-de-hoek niet veel wetenschappelijk onderzoek nodig lijkt te zijn. Terwijl de noodzaak van onderzoek naar nieuwe heupimplantaten of kankermedicijnen zonder al te veel toelichting voor een ieder duidelijker lijkt te zijn. Ik geef dan ook regelmatig het tegenargument aan de bakker bij mij om de hoek dat als hij onderweg is naar het ziekenhuis voor een nieuwe heup of een chemobehandeling, het ook snel voor hem ophoudt als hij verdwijnt in een groot gat in het weg… De boodschap lijkt over te komen, al worden mijn croissantjes er niet veel beter op, zal ik maar zeggen.


Een hoogstaande en duurzame infrastructuur is niet alleen belangrijk, het is, mijns inziens, een voorwaarde voor een productief en welvarend land. Maar daar hoef ik wegenbouwend Nederland natuurlijk niet van te overtuigen. Alhoewel…. Soms kan het geen kwaad om met een ietwat Amerikaans smaakje in de overtreffende trap aan het bredere publiek uit te leggen dat we een sector vertegenwoordigen die niet alleen enorm in omvang is, maar die aan de fundamenten van het goed functioneren van de hele maatschappij opereert. Communiceren over complex- iteit, het delen van ideeën over innovaties en het benadrukken van het belang van samenwerking tussen onder- zoekers, aannemers en overheden om naar een groenere, duurzamere sector toe te gaan, moet daarbij zeker niet onderschat worden. Het is mijn ervaring dat mensen (en overheden) iets dat ze begrijpen eerder zullen steunen. De vrouwelijke eigenschappen van deze hardcore civiele sector benadrukken is in feite best een aardige ge- dachte nietwaar?


Dr. ir. Niki Kringos Assistant Professor, Mechanics of Infrastructure Materials, TU Delft, N.Kringos@TUDelft.nl


Nr.2 - 2011 OTAR OTAR Nr.2 - 2011 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52