This page contains a Flash digital edition of a book.
Innovatieve oplossingen, nieuwe manieren van samenwerken


Juist op complexe projecten bewijst Strukton Civiel z’n kracht. Door innovatieve oplossingen, nieuwe manieren van samenwerken en innovatieve contractvormen. Manieren van werken waarbij samen met de opdrachtgever gefocust wordt op het gemeenschappelijke belang; een prachtig eindresultaat, behaald met respect voor omgeving en milieu.


Ervaring in nieuwe samenwerkingsvormen is onder andere opgedaan op het project de Hollandse Brug waar gewerkt is met het alliantiemodel. Hollandse nuchterheid en vertrouwen in elkaar hebben geleid tot een prettige, slagvaardige en succesvolle samenwerking. Interessant? Kijk dan verder op struktonciviel.nl


Hollandse Brug: samen met de opdrachtgever focussen op een gemeenschappelijk doel.


Op 9 maart jl heeft Strukton Civiel een eervolle vermelding gekregen tijdens de uitreiking van de Erasmus Innovatie Award vanwege zijn voorlopersrol op het gebied van innovatie, vernieuwing, ondernemerschap en bedrijfsresultaten.


Strukton Civiel bv


Postbus 1025, 3600 BA Maarssen Telefoon (030) 248 69 11 www.struktonciviel.com info@struktonciviel.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52