This page contains a Flash digital edition of a book.
Uitgave onder licentie van de Vereniging van Waterstaatkundige Ambtenaren van de Rijkswaterstaat (VWAR)


92e jaargang, Nr. 2 - 2011 (april)


Bestuur VWAR Hans van der Togt (voorzitter), Dick Ottevanger (secretaris), Albert Vink (penningmeester), André Timmermans (lid), Theo Berkhout (lid), Angelien van Boxtel (lid), Jim van de Geer (lid).


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger


Advies en begeleiding Redactie Advies Commissie VWAR


Medewerkers


Olav Lammers, Constant Gras, Sandra Krens


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten of andere tips kunt u mailen naar info@otar.nl


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht Henk van der Brugge Tel.: 0184-481041 info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer Tel.: 0184-481042 info@otar.nl


Vormgeving en druk Edwin Vermolen Senefelder Misset B.V.


Abonnementen


Abonnementsprijs 2011 binnen Nederland € 79,50 excl. BTW. Negen achtereenvol- gende uitgaven.


Abonnementen buitenland (Europa) € 94,- excl. BTW.


Het tarief voor alleen Otar Digitaal bedraagt € 49,50 excl. BTW.


Abonnementen lopen per jaar, ingaande de maand van aanmelding, en worden zonder wederopzegging steeds met een jaar ver- lengd. Losse nummers kosten € 9,50 per stuk excl. BTW, excl. verzendkosten.


Voor opgave en vragen over abonnemen- ten kunt u terecht bij Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest. Tel.: 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 € 0,10 per minuut. Fax: 0251-31 04 05 Site: www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen.


Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnements- periode in het bezit te zijn van Abonne- mentenland.


‘Wie Wat Waar’ Een reservering/abonnement op de rubriek ‘Wie Wat Waar’ omvat 9 achtereenvolgen- de afplaatsingen voor slechts € 395,- en wordt zonder wederopzegging steeds met een jaar (9 afplaatsingen) verlengd.


AcquiMedia heeft in nauwe samenwer- king met de Redactie Advies Commissie van de VWAR deze uitgave van Otar sa- mengesteld. De VWAR en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine Otar. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.


Reproductie van artikelen of delen van arti- kelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


ISSN 0376 – 6799


Wie Wat Waar


Uw vermelding (en foto) voordelig en doeltreffend in deze rubriek & op www.otar.nl


Info: tel. 0184 - 481042 E-mail: info@otar.nl


Advies en Engineering


Ingenieursbureau Boorsma B.V. Postbus 647


9200 AP Drachten Tel.:+31(0) 512 58 03 00 j.wessels@boorsma-consultants.nl www.boorsma-consultants.nl


Asfaltonderhoud


Baggerwerken


Diepeveen VOF De Hooge Hoek 17 3927 GG Renswoude Tel.: 06-20417349 info@diepeveenvof.nl www.asfalt-onderhoud.nl


Dredging and Contracting Rotterdam B.V. Zuid-Oostsingel 24d 4611 BB Bergen op Zoom Tel.: +31 (0)164 266 144 info@dcrnl.com www.jandenul.com


Bermbeveiliging


Prins Dokkum B.V. Postbus 4 9100 AA Dokkum Tel.: 31 (0) 519 298 555 info@prinsdokkum.com www.prinsdokkum.com


Bermbeveiliging


Betonfabrikant


Betonreparatie Injection Oplossingen voor bodem en bouw


Laura Metaal Eygelshoven BV Postbus 42


6470 EA Eygelshoven Tel.: 31(0) 45 546 88 88 h.verstappen@verran.nl www.verran.nl


Spanbeton BV Postbus 5


2396 ZG Koudekerk a/d Rijn Tel.: 071-342 02 00 info@spanbeton.nl www.spanbeton.nl


Injection Nederland B.V. Postbus 230 4130 EE Vianen Tel.: 31(0) 347 37 57 74 injection@injection.nl www.injection.nl


Sika Nederland B.V. Zonnebaan 56 3542 EG Utrecht Tel.: 030-241 01 20 info@nl.sika.com www.sika.nl


Betonreparatie & Beton-/ Staalcoating producten


Betonverbeteraars en kleurpigmenten


Damwanden en beschoeiingen


Damwanden en beschoeiingen


Scholz Benelux BV Postbus 356 6700 AJ Wageningen Tel.: 31 (0)317 617 044 info@scholz-benelux.com www.scholz-benelux.com


GWW Houtimport Bedrijfsweg 11 3411 NV Lopik Tel.: 0348-55 00 09 verkoop@gwwhoutimport.nl www.gwwhoutimport.nl


Profextru Productie B.V. Postbus 122 7770 AC Hardenberg Tel.: +31 (0)523 654 011 info@profextru.nl www.prolock.nl


48 Nr.2 - 2011 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52