This page contains a Flash digital edition of a book.
CURSUS NEN 2767 Ingenieursbureau Westenberg biedt de cursus NEN 2767 aan. Bij aanvang moeten de cursisten een aantal schadebeelden beoordelen. Hierbij wisselen voor de handliggende en minder voor de hand- liggende schadebeelden elkaar af. Afhankelijk van de schadebeelden lopen de door de deelnemers genoemde scores vaak uiteen. De cursusleider doet geen uitspraak over goed of fout, hij noteert slechts de uitkomst. Na afl oop van de cursus wordt de ses- sie herhaald en beoordelen de cursisten de scha- des met behulp van een NEN 2767 inspectiekaartje. Hierop staan de drie beoordelingscriteria omvang, stadium, ernst en de daarvan afgeleide conditie- score. Alleen de ernst wordt door de cursusleider voorgezegd, omdat dit het enige niet echt meetba- re criterium is. De uitkomsten liggen nu verrassend dichter bij elkaar en wanneer er al een verschil is in uitkomst, dan betreft het niet meer dan 1 punt van de conditiescore. Hierbij maakt het niet uit of de cursisten beginnende of ervaren inspecteurs zijn.


us NE


LEREN VAN DE BUURMAN Een paar maanden kijken in de keuken van de buur- man en ontdekken wat je van elkaar kunt leren. Dat kan met het Exchange programma ‘Kijk in de keu- ken’ van Vernieuwing Bouw. Op 12 april is de kick- off van dit programma.


Het is de bedoeling dat medewerkers van deelne- mende organisaties voor een bepaalde periode, maximaal drie maanden, geplaatst worden binnen een organisatie met een andere positie binnen de bouwketen. Zo kunnen de organisaties leren van de kennis en ervaring van andere deelnemers. Daar- naast moet er wederzijds begrip ontstaan voor el- kaars dilemma’s, afwegingen en daardoor ook elkaars gedrag. Vervolgens moet er wederzijds ver- trouwen ontstaan. Vernieuwing Bouw wil zo de cul- tuur binnen de bouwsector veranderen.


Meer informatie: www.westenberg.net


Meer informatie: www.vernieuwingbouw.nl


OPLEIDINGEN


INFRA + TECHNIEK


Bakker Sliedrecht is het elektrotechnisch installatiebedrijf, gespecialiseerd in turn-key opdrachten voor tunnels, bruggen, sluizen, stuwen en gemalen. • wij verzorgen het complete traject: projectmanagement, engineering, productie, installatie, inbedrijfstelling, onderhoudscontracten en training


• interne productie van besturingen, aandrijvingen, schakelborden en lessenaars


• tunneltechnische-, verkeers- en veiligheidsinstallaties, zoals o.a.: - tunnelverlichting - camerasystemen


Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. tel. 0184 - 436666 fax 0184 - 436677


www.bakkersliedrecht.com 44 Nr.2 - 2011 OTAR e-mail: info@bakker-sl.nl


- lusdetectiesystemen - omroep- en intercomsystemen - verkeerssignaleringssystemen, inclusief afsluitbomen - brandweer hulpposten


• 24 uur per dag inzetbaar voor service, onderhoud, revisies, reparaties en inspectiewerkzaamheden


• klantgericht maatwerk, al dan niet op contractbasis, met een service storingswachtdienst met gegarandeerde reactietijden


Bakker Repair B.V. tel. 0184 - 410555 fax 0184 - 411853


e-mail: info@bakker-repair.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52