This page contains a Flash digital edition of a book.
te staan. Rus: “Daardoor verzopen die bomen. Ja, er is in die tijd heel wat schade veroorzaakt door de bemaling. In totaal heeft Rijkswaterstaat voor 2,4 miljoen gulden aan schadevergoeding uitgekeerd. Dat was een heel aanzien- lijk bedrag in die tijd.”


Nu geen reden tot ongerustheid


Maar nu? Wie zegt dat dezelfde schade niet opnieuw op- treedt? Zowel Rus als Van Kempen zijn daar duidelijk over: naar alle waarschijnlijkheid zullen de nadelige gevolgen van bemalen zeer beperkt blijven. Van Kempen: “Ten eerste be- malen we minimaal – dat was een eis waarop we de aanne- mer hebben gekozen. Ten tweede bemalen we veel korter dan in de zeventiger jaren. Bij de bouw van de tunnel werd er zo’n twee jaar lang bemalen, nu is dat maar 2,5 maand. Bovendien zullen er minder zettingen zijn, ofwel: de grond zal veel minder inklinken dan toen. Grond heeft een soort geheugen: als die eenmaal is gezet, krijg je de volgende keer veel minder beweging. En áls er verzakkingen plaats- vinden zullen die nu veel eerder gelijkmatig zijn dan in de tijd dat de tunnel werd gebouwd. Dan is er dus niets aan de hand.”


Hij denkt even na en vervolgt: “We laten echter niets aan het toeval over. We weten wat de belangen zijn van de om- wonenden en daar houden we terdege rekening mee. Op


zo’n 300 huizen in de nabij gelegen gemeente Schore heb- ben we meetbouten gezet. Aan de hand van die bouten controleren we of er verzakkingen plaatsvinden: de huizen vlakbij het tunnelgebied worden een paar keer per week gemonitord en tot nog toe is alles keurig binnen de band- breedte. Dat geldt niet alleen voor de bebouwing: ook voor de telers verwachten we geen herhaling van de zeventiger jaren. Er is één fruitteler met een boomgaard die last zou kunnen hebben van het zakkende grondwaterpeil. Maar zoals het er nu uitziet, zal het grondwater alweer terug zijn op het oude peil voordat de bomen er last van hebben of er veranderingen zijn opgetreden in de wortels. En mocht er toch ergens schade zijn, dan hebben we een heel goede schadeprocedure. Maar we hebben feitelijk geen enkele re- den voor ongerustheid.”


En de tunnelbuis? Kan die niet verzakken bij de bemaling? “Nee”, stelt Van Kempen. “De tunnelbuis ligt onder water en is vast verankerd op het zand; die kan geen millimeter verschuiven.” Het is dus vooral een kwestie van heel hard doorwerken tot het weekend van 23 april. Dan is het Pa- sen. Dan moet de Vlaketunnel weer een vlakke tunnel zijn en helemaal klaar voor de start van de jaarlijkse toeristen- stroom.


12 Nr.2 - 2011 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52