This page contains a Flash digital edition of a book.
Bron: FotoMix.


De Westrandweg (A5) is een snelweg die momenteel in aanleg is en komt te liggen tussen knooppunt Raasdorp en de A10, vlakbij de Coentunnel. Op dit moment worden de contouren van de Westrandweg zichtbaar. Met de aanleg van de Tweede Coentunnel en de nieuwe Westrandweg (A5) moet de Noordelijke Randstad beter bereikbaar worden en komt er een betere ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De A10 West wordt verbreed om een goede doorstroming te bevorderen van en naar de Coentunnel. Daarnaast wordt de A8 verbreed en wordt het knooppunt Coenplein aangepast. Nadat de Tweede Coentunnel en de Westrandweg in 2013 gereed zijn, wordt de huidige Coentunnel gerenoveerd. Eind 2014 wordt het volledige tracé opengesteld voor het verkeer.


De Westrandweg krijgt twee afritten: ter hoogte van de straten Dortmuiden en Luvernes in het Westelijk Havengebied. Voor het punt waar de Westrandweg A5 de Haarlemmerweg (N200) met een viaduct zal gaan kruisen is geen aansluiting voorzien.


Knooppunt Raasdorp (A5 – A9) zal bij de aanleg van deze Westrandweg volledig gemaakt worden. Het toekomstige knooppunt met de A10 zal daarentegen onvolledig worden; het kan alleen gebruikt worden voor verkeer van de Westrandweg naar knooppunt Coenplein en vice versa. In het eerste kwartaal van 2004 is het fase-contract (design & construct) voor de aanleg van de Westrandweg afgesloten. De werkzaamheden zijn in 2009 begonnen. Volgens de planning moet de weg eind 2012 klaar zijn.


sen iedere twee horizontale pijlerbalken worden tien betonlig- gers gelegd, variërend in lengte van 40 tot 45 meter. Als we hiervoor iedere keer het verkeer af zouden moeten sluiten, zou dat een negatief effect hebben op de bereikbaarheid van dit economisch belangrijke gebied. Van Hattum en Blankevoort – de betonaannemer binnen De combinatie Westpoort - liet in Italië een speciaal apparaat bouwen voor de montage van de liggers.”


Het resultaat is de 'launching gantry', liggerlegger of ligger- lanceerder, maar in Amsterdam Hercules gedoopt vanwege zijn kracht en slimheid: een stalen vakwerk dat drie kolom- men omspant van het toekomstige viaduct. Het plaatst de lig- gers tussen de peilers in en schuift als een rups door naar de volgende kolom, die ongeveer veertig tot vijfenveertig meter verderop staat. Elke week plaatst het apparaat één veld. Ook hier was de aannemer in eerdere ontwerpen nog van plan om de liggers met telescoopkranen vanaf het maaiveld te plaat- sen, maar met wat creatief denkwerk werd besloten tot de in- zet van de ‘launching gantry’. Op deze wijze kan dit viaduct met veel minder hinder voor het onderliggende wegennet en de omgeving uitgevoerd worden. De prefabliggers worden nu


over het net gerealiseerde deel van het viaduct aangevoerd en geplaatst. De 'launching gantry' is gebouwd door de Itali- aanse fabrikant Eden Technology die vaker dergelijke installa- ties bouwde voor vooral infraprojecten in het Midden-Oosten.


Na een kleine kinderziekte - bij het plaatsen van de tweede prefab ligger in 2009 knikte de ‘launching gantry’ door een van zijn knieën – is Rienstra uitermate tevreden over deze op- lossing. “Dat was een kleine tegenslag. Onderzoek wees uit dat er te veel speling zat op het remsysteem van de kraan, waardoor die met ligger en al doorschoot en door een uit- schuifbare voet zakte. Dat is hersteld en sindsdien draait alles goed”, aldus de omgevingsmanager. Rienstra is trots dat alles op schema loopt. “Zoals het er nu naar uitziet, lukt het om in 2013 klaar te zijn. Dat vind ik bijzonder.”


De voortgang van het project Westrandweg wordt nauwlet- tend gevolgd in binnen- en buitenland. Jalving van de Combi- natie Westpoort: “Onlangs hebben we een delegatie uit China gehad die naar de Hercules en de prefab liggers is komen kij- ken. Vanuit de hele wereld is er belangstelling hoe wij hier ons viaduct bouwen. Het wordt een uniek stukje snelweg.” Nr.2 - 2011 OTAR


OTAR Nr.2 - 2011 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52