This page contains a Flash digital edition of a book.
Slim gebruikmaken van WION Klic-meldingen importeren in AutoCAD


InfraCAD is een applicatie om Klic-meldin- gen te importeren in AutoCAD tekeningen en GBKN, kabels en leidingen te vecto- riseren naar Polylijnen. Het draait op Au- toCAD, - Civil 3D en - Map 3D en is een praktisch alternatief voor de Klic Viewer.


D


e Wet Informatie-uitwisseling On- dergrondse Netten (WION) heeft als belangrijkste doelstelling het


voorkomen van schade aan ondergrond- se kabels en leidingen door graafwerk- zaamheden. Binnen de WION is een be- langrijke rol weggelegd voor Klic-online van het Kadaster. Via dit webportal wordt een Klic-melding aangevraagd, waarna in een geautomatiseerd proces alle infor- matie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen bij de netbeheerders wordt verzameld en geleverd aan de aan- vrager. Speciaal voor het bekijken en af- drukken van deze informatie stelt het Ka- daster de Klic Viewer beschikbaar.


Klic gegevens in AutoCAD Vanuit ‘WION oogpunt’ is deze informa- tie bedoeld om graafschade te voorko- men. Maar vanuit een Engineering oog- punt is deze informatie ook erg handig; denk bijvoorbeeld aan het omleggen van


46 Nr.2 - 2011 OTAR


kabels en leidingen bij de reconstructie van een kruispunt naar een rotonde. Er kan dan snel beoordeeld worden of er kabels of leidingen omgelegd dienen te worden. In situaties als deze is het han- dig om alle kabels en leidingen in RD- coördinaten beschikbaar te hebben in een projecttekening.


Met InfraCAD kan een Klic-melding in AutoCAD geïmporteerd worden op de juiste coördinaten en op de juiste schaal. Zo is in de AutoCAD-project- tekening dus direct zichtbaar waar alle kabels en leidingen liggen.


Van Pixels naar Polylijnen De liggingsinformatie wordt conform WION door het Kadaster verstrekt als PNG-rasterbestanden (in pixels). In Au- toCAD is dit echter verre van optimaal omdat de kwaliteit slecht is en de per- formance ‘instort’. Met InfraCAD kun-


nen de GBKN, de kabels en leidingen gevectoriseerd worden naar Polylijnen.


Hierdoor worden de kabels en leidingen in de tekening opgenomen als Auto- CAD-objecten, die kunnen worden aan- gepast naar eigen kleur en lijnstijl. Het navigeren in de tekening wordt hierdoor een stuk soepeler. Ook is er geen kwa- liteitsverlies bij het inzoomen en elke maatvoering is te plaatsen. En ‘last but not least’ het afdrukken… AutoCAD is niet gemaakt om grote hoeveelheden pixels te berekenen. Bij het afdrukken van Klic-meldingen als rasterbestanden loopt AutoCAD al snel vast. Na het vec- toriseren met InfraCAD zijn alle kabels en leidingen gewone polylijnen en is ook het afdrukken weer op orde.


InfraCAD is 30 dagen gratis uit te proberen. Downloaden kan via www.infracad.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52