search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Opnieuw F-16’s ingezet tegen IS


Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen maken sinds begin januari weer operati- onele vluchten boven Irak en Oost-Syrië. Ze zijn inmiddels ook in actie geweest. De toestellen, zes in totaal (waarvan twee reservetoestellen), opereren vanaf de luchtmachtbasis Azrak in Jordanië en nemen deel aan de internationale coalitie die strijdt tegen Islamitische Staat. Bij de start van de operatie waren minister Ank Bijleveld en Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt aanwezig. Het is de tweede keer dat Nederland jachtvliegtuigen inzet tegen IS. De vorige keer was van oktober 2014 tot juli 2016. Toen loste België Nederland af. Nu is het andersom. Eind vorig jaar kwam er groen licht voor de nieuwe Nederlandse deelname. Eerder vertrokken al 150 militairen van het F-16 detachement vanaf vliegbasis Eindhoven. (JR)


Minister Ank Bijleveld krijgt in Jordanië uitleg bij een F-16. Foto: ministerie van Defensie


Nabestaanden KNIL’ers geen recht op vergoeding


Nabestaanden van KNIL-militairen kunnen geen aan- spraak maken op een tegemoetkoming in het kader van de zogeheten Backpay-regeling. Dat bepaalde de rechter 11 januari in een zaak die door enkele nabestaanden was aangespannen bij de Centrale Raad van Beroep. De raad volgt hiermee een eerder besluit van het kabinet, dat besloot dat de regeling geldt voor veteranen die op


15 augustus 2015, bij het instellen van de regeling, nog in leven waren. De Backpay-regeling is in het leven geroepen voor KNIL-militairen in dienst van Nederland die geen salaris uitbetaald hebben gekregen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoor- log. (LvD)


Veteranenombudsman: Veterans MC ten onrecht als outlaw motorgang aangeduid


Veterans MC mag door Justitie niet meer worden aangeduid als outlaw motorgang (OMG). Dat concludeert de Veteranen- ombudsman in zijn onderzoeksrapport Eens een outlaw, altijd een outlaw? ‘Uit de informatie die de minister van Justitie en Veiligheid in het kader van dit onderzoek aan de ombudsman verstrekte, tezamen met de omschrijving van het fenomeen ‘OMG’ in de meest recente voortgangsrappor- tage van het LIEC (Landelijke Informatie en Expertise Cen- trum; red.), volgt niet dat er feiten zijn die het vasthouden aan het predicaat ‘outlaw’ rechtvaardigen. Door op de in het rapport geschetste wijze om te gaan met het verzoek van de VMC om heroverweging, gaf de minister zich onvoldoende rekenschap van de impact die het ‘OMG’-beleid kan hebben. Hierdoor handelde de minister in strijd met de evenredig- heid jegens de VMC.’ De ombudsman beveelt de minister aan om op grond van recente gegevens te beoordelen of de VMC en/of haar leden zich schuldig maken aan gedragin- gen die het predicaat ‘outlaw’ en daarmee toepassing van het OMG-beleid rechtvaardigen. Wanneer de conclusie van


Leden van Veterans MC in 2011. Foto: William Moore


die beoordeling luidt dat hiervan geen sprake is, beveelt de ombudsman de minister aan om daaraan publieke bekend- heid te geven. (JR)


januari-februari 2018 9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65