search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MEDEDELING VAN HET VETERANENINSTITUUT EN HET VETERANEN PLATFORM


Aanmelding 14e Nederlandse Veteranendag Zaterdag 30 juni 2018 Den Haag


Ook dit jaar vindt de Nederlandse Veteranendag (NLVD) in Den Haag weer plaats op de laatste zaterdag van juni. De Stichting NLVD organiseert activiteiten waaraan veteranen, zowel postactief als in werkelijke dienst deel kunnen nemen. Voor een aantal van de activiteiten, zoals deelname aan het defilé (lopend of meerijdend op een historisch voertuig voor mindervaliden) of een tribuneplaats langs de route van het defilé (voor hen die hier niet meer actief aan kunnen deelne- men en partners van defilanten) dient men zich vooraf aan te melden. Aanmelden voor de Nederlandse Veteranendag kan vanaf 1 februari 2018.


Wijze van aanmelden Indien u wilt deelnemen aan het defilé (lopend of meerij-


dend) of in aanmerking wilt komen voor een eerdergenoemde tribuneplaats, kunt u zich net als vorig jaar digitaal inschrij- ven via de website van het Veteraneninstituut (ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen), onder de kop ‘Aanmelden NLVD’. N.B.: Veteranen registreren zich eenmalig voor ‘Mijn Vi’. Heeft u nog niet eerder gebruikgemaakt van ‘Mijn Vi’, dan kunt zich registreren via: https://mijn.veteraneninstituut.nl/ validatie/login.aspx. Indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te schrijven, dan kunt u uw opgave telefonisch doen bij het Veteraneninstituut te Doorn op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur via 088-3340000. Alle veteranen, geen lid of wel lid van een veteranenvereni- ging, schrijven zich in via Mijn Vi. Voor alle veteranen die lid zijn van een vereniging geldt dat uw vereniging periodiek en


na sluitingsdatum een totaalopgave van het Veteranen Plat- form ontvangt. Houd dan ook de publicaties van uw vetera- nenvereniging goed in de gaten. Tot en met 2016 was een tribuneplaats langs de route van het defilé in principe gereserveerd voor hen die niet meer actief aan het defilé kunnen deelnemen. Dit principe blijft prioriteit één. Nieuw in 2017 was de mogelijkheid om voor partners van defilanten ook een tribuneplaats aan te vragen. Hiervoor is een bepaald aantal tribuneplaatsen beschikbaar. Echter hierbij gelden wel de principes ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ en ‘vol is vol’. Indien betreffende plaatsen verge- ven zijn, wordt dit via de website van het Veteraneninstituut kenbaar gemaakt. Belangrijk: uw aanmelding dient vóór 30 april 2018 via de website van het Veteraneninstituut te zijn ontvangen. Aan- meldingen die binnenkomen na deze sluitingsdatum kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen. Tot slot: indien uw aanmelding wordt gehonoreerd, dan zul- len de daarbij behorende NS-vervoersbewijzen uiterlijk twee weken voor het evenement aan u worden toegezonden.


Nieuw in 2018 Alle overige bescheiden (maaltijdkaart, tribunekaart en/of


opstapkaart historische voertuigen voor u en uw partner) worden eveneens meegestuurd met de NS-vervoersbewijzen. Mocht u een week voor het evenement nog geen envelop (met inhoud) hebben ontvangen, neemt u dan contact op met het Veteraneninstituut via telefoonnummer 088-3340000. (SB)


50


januari-februari 2018


Dutchbat 3 tijdens het defilé in 2016. Foto: Jan Peter Mulder


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65