search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dutchbat 3-veteranen stappen naar ombudsman om claim Srebrenica


Twintig veteranen van Dutchbat 3 stappen naar de Vetera- nenombudsman omdat ze het overleg met het ministerie van Defensie over excuses, eerherstel en een financiële vergoe- ding te lang vinden duren. Ze hopen dat hij het overleg, dat al anderhalf jaar duurt, weer vlot kan trekken. “We zijn nog in gesprek met Defensie en blijven dat graag. Maar de conclusie is dat we niet verder komen”, aldus hun advocaat Michael Ruperti op 13 december in De Telegraaf. De raadsman bege- leidt in totaal 220 veteranen, die naast excuses en eerherstel


ook een bedrag van 22.000 euro per persoon claimen omdat ze op een ‘onmogelijke missie’ werden gestuurd. Zij waren gelegerd in Srebrenica toen de enclave in 1995 werd ingeno- men door Bosnische Serviërs. Namens twintig van hen stapt Ruperti nu dus naar de Veteranenombudsman. Die zou niet alleen het overleg vlot moeten trekken, hij zou het ministerie ook richtlijnen moeten geven hoe zij de zaak moet afhande- len. Defensie liet eerder al weten niet open te staan voor een groepsclaim. (JR)


Ted Meines Prijs voor Klaas Orsel


Nieuw-Guineaveteraan en oud-marinier Klaas Orsel heeft de Ted Meines Prijs gewonnen. Dat werd op 15 december bekendgemaakt tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (zie ook pag. 26 en 27). De prijs wordt eenmaal per twee jaar uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor veteranen en bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 1000 euro. De 80-jarige Orsel ontving de prijs uit handen van Sonja Meines, de dochter van de eind 2016 overleden luitenant- generaal b.d. Ted Meines. Hij ontving de prijs vanwege een zeer langdurig en grote inzet voor veteranen en dan met name Indië- en Nieuw-Guineaveteranen. Orsel deed dit als lid van diverse besturen en organisaties, zowel landelijk als lokaal. Zo was hij onder meer lid van de Vakbond voor Defensie Personeel, lid van het algemeen bestuur van het Veteranen Platform, bestuurslid van de VOMI NL en was hij actief als gecertificeerd nuldelijns- ondersteuner voor veteranen. Volgens de jury is hij hier- mee een voorbeeld voor vele veteranen. (JR)


Een ontroerde Klaas Orsel ontvangt de prijs uit handen van Sonja Meines, dochter van wijlen luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Foto: Karin Stroo


Sprekers 4 en 5 mei


Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters spreekt op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Daan Heerma van Voss houdt een voordracht tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Die bijeenkomst is voorafgaand aan de herdenking op de Dam. Hij is auteur, zijn boeken zijn genomineerd voor literaire prijzen en hij is historicus. Voor zijn laatste twee boeken hield hij zich bezig met de


Tweede Wereldoorlog en de nagedachtenis daarvan. Op 5 mei organiseren de provincie Friesland en het Nationaal Comité 4 en 5 mei in samenwerking met de NOS de Nati- onale Viering Bevrijding in Leeuwarden. Daar zal filosoof en programmamaker Stine Jensen de 5 meilezing houden. Aansluitend wordt het bevrijdingsvuur ontstoken als startsein voor de festiviteiten in het hele land. (LvD)


Kim Putters. Stine Jensen. Foto: Stef Nagel


Foto: Sociaal Cultureel Planbureau


Daan Heerma van Voss. Foto: Sander Troelstra


januari-februari 2018 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65