search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Colofon Jaargang 19 / januari-februari 2018 / nummer 1


Luitenant af


Ook Indiëveteraan Johan van Oosten stuurde iets op in het kader van humor, in dit geval een zeer ad remme reactie van een van zijn maten. Het moet in 1947 geweest zijn, nog voor de eerste politionele actie, ergens op een buiten- post op West-Java. Van Oosten schreef dat ze zich stierlijk verveelden en daarom met een paar jongens zaten te pokeren. Tot de luitenant pelotonscom- mandant, als officier van de dag, bin- nenkwam. ‘Hij verveelde zich blijkbaar en wilde grappig zijn. “Sjonge, jonge


Punt uit!


Mulder”, zei hij tegen een van de spe- lers, “wat ben jij toch lelijk.” Wat inder- daad zo was, maar daar kon Mulder ook niks aan doen, per slot van rekening had hij zichzelf niet gemaakt. Zonder op of om te kijken zei Mulder: “Nou luit, dat je een raar brilletje op had wisten we wel (wat inderdaad zo was), maar dat er spiegelglas in zat, wisten we nog niet.”’ Van Oosten besluit zijn verhaal met de droge woorden: ‘Luitenant af.’ (LvD)


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar: veteraneninstituut@emdejong.nl.


Voor alle vragen van veteranen over zorg of bijvoorbeeld de veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteranenloket Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088-3340000 e-mail: info@veteranenloket.nl


Voor overige vragen: Veteraneninstituut, tel: 088-3340050


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974 e-mail: checkpoint@veteranen.nu


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Johan Kroes, Nelleke Rienstra en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Sophie Baak, Leo van Bergen, Wim van den Burg, Nick Dors, Susanne Hähnel (Bundeswehr), Irene Hansen, Claudia Heinermann, Barry Hofstede, Henk Hokke, Erik Kottier, Lodewijk Koster, Laura Lammertse, LooLens fotografie, ministerie van Defensie, William Moore, Jos Morren, Jan Peter Mulder, Stef Nagel, Birgit de Roij, Hein Scheffer, Karin Stroo, Guus Thijssen, Sander Troelstra, Marjolein van der Werf en Jeoffrey van Woensel


Ontwerp en vormgeving: Anima communicatie & vormgeving, Nijmegen


Informatie over personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: Stichting Onbekende Helden, t.a.v. Jasper Schoenmakers, tel: 06-50573909 (alleen op dinsdag- en donderdagochtend), e-mail: info@onbekendehelden.nl, internet: www.veteranenpasvoordeel.nl.


Lithografie/Druk: Koninklijke Drukkerij Em. de Jong


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210 In Checkpoint 2-2018 (vanaf 8 maart) o.a.:


• Koreaveteranen en hun kinderen aan het woord • Afghanistanveteraan maakt documentaire • Interview minister van Defensie


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl.


januari-februari 2018 63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65