search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Bijdrages: Linde van Deth, Laura Lammertse en Janke Rozemuller Tweede Kamer steunt verlenging missies


Een Iraakse cursist ontvangt zijn certificaat van een Nederlandse instructeur, november 2016. Foto: ministerie van Defensie


De Tweede Kamer heeft zijn steun uitgesproken voor de ver- lenging van de VN-missie in Mali, de NAVO-missie in Afgha- nistan en het militair verslaan van IS in Irak en Oost-Syrië. De bijdrage aan de missies wordt verlengd tot eind 2018. Bij MINUSMA in Mali blijft de focus liggen op het verzamelen en analyseren van inlichtingen. Het aantal Nederlandse militairen wordt teruggebracht naar maximaal 250. De Neder- landse bijdrage aan Resolute Support in Afghanistan zal blijven bestaan uit ongeveer 100 militairen die zich richten op het trainen, adviseren en assisteren van het Afghaanse leger en de politie. En Nederlandse F-16’s nemen sinds begin 2018 weer deel aan de internationale coalitie tegen IS in Noord-Irak en Syrië. Daarnaast levert Nederland 150 mili- taire trainers die de Iraakse veiligheidstroepen en Koerdi- sche Pershmerga opleiden. De Tweede Kamer heeft steun uitgesproken voor een verlenging tot eind dit jaar. Ook de Nederlandse bijdrage aan EUCAP in Somalië wordt verlengd tot eind 2018. Het kabinet informeerde de kamer ook over de Nederlandse bijdrage aan de militaire trainingsmissie van de EU in Somalië. Die stopt in april 2018. (LvD)


Defensie opent extern meldpunt voor misstanden


Defensie heeft een extern, tijdelijk meldpunt geopend voor militairen en oud-militairen, onder wie ook veteranen, die melding willen maken van wangedrag of misbruik binnen de krijgsmacht. Het meldpunt van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie is tot 1 juli 2018 geopend. De commissie beoordeelt de meldingen inhoudelijk en bepaalt eventueel naar welke instantie de melding, na overleg met de melder, kan worden doorverwezen. Het onderzoek richt zich specifiek op de meldingsbereidheid, het meldingssysteem en de nazorg aan melders. De com- missie is extra alert op signalen die een indicatie voor een angstcultuur kunnen zijn, aldus Defensie. Daarnaast onderzoekt de commissie hoe met de melding en de mel-


ders van een misbruikzaak in Schaarsbergen is omgegaan. Verder beoordeelt de commissie op basis van een steek- proef de kwaliteit van de interne onderzoeken die Defen- sie deed naar ongewenst gedrag. Uiterlijk 15 maart 2018 rapporteert de commissie over haar tussentijdse bevindin- gen. De commissie biedt haar eindrapport zo snel mogelijk aan bij Defensie. Dit is uiterlijk 15 juli 2018. (JR)


Info: www.meldpuntsociaalveiligdefensie.nl. Veteranen in actieve dienst kunnen ook terecht bij reeds bestaande meldpunten (Centrale Organisatie Integriteit Defensie, de eigen commandant of de Koninklijke Marechaussee).


Ridder MWO Edward Fulmer overleden


De Amerikaanse Ridder Militaire Wil- lems-Orde (MWO) en Tweede Wereld- oorlogveteraan Edward Fulmer is 31 december op 98-jarige leeftijd overle- den. Hij was een van de vliegers tijdens operatie Market Garden in 1944. Hij toonde zich zeer heldhaftig toen zijn ongewapende transportvliegtuig met paratroepen zwaar beschadigd raakte door Duits afweergeschut. De eerste vlieger verloor daarbij het bewustzijn. Terwijl de paratroepen en bemanning uit het vliegtuig sprongen, nam tweede vlieger Fulmer het stuur over in een


6 januari-februari 2018


poging het leven van de eerste vlieger te redden. Hij wist het vliegtuig aan de grond te krijgen ondanks zijn eigen ernstige verwondingen. Voor deze heldhaftige reddingactie werd hij op 17 oktober 1946 door koningin Wil- helmina benoemd tot Ridder MWO. In november werd hij nog bezocht door Ridder MWO en Afghanistanveteraan majoor Gijs Tuinman en de voorzitter van het Kapittel van de Militaire Wil- lems-Orde, generaal-majoor b.d. Henk Morsink. (LvD)


Ridder MWO Edward Fulmer op jonge leeftijd. Foto: ministerie van Defensie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65