search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Pluspoint Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


Puzzel mee en win dvd The Beguiled


Deze maand stelt Warner Brothers drie exemplaren van de dvd met de speel- film The Beguiled (zie pag. 31) beschik- baar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuz- zel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onder- ste balk invullen. Zo ontstaat de titel van


een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


14


Stuur uw antwoord vóór 1 maart per e-mail naar pluspoint@veteranen.nu onder vermelding van ‘Prijsvraag 1a’ (vergeet dan niet uw adres te vermel- den). Een (brief)kaartje sturen mag ook, dat stuurt u naar Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen. Over de uit- slag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 9


De oplossing van prijsvraag 9a in Checkpoint 9-2017 luidt Eye in the Sky. Een exemplaar van het de dvd Helden gaat naar A.J. Dal- huisen uit Heerhugowaard, K. Jans uit Apeldoorn, B. Meijndert uit ’s-Gravenzande, A. Meerkerk uit Arnhem en M. Arends uit Angeren. De oplossing van prijs- vraag 9b luidt George Cloony en Ice Cube. Een exemplaar van de dvd The Last Knight gaat naar H.K. Bouwer uit Amerongen, H. Veringa uit Hengelo en N. Holle- beek uit Vlaardingen.


30 januari-februari 2018 19 23 28 34 36 42 49 54 60 62


©www.puzzelpro.nl 63


63 55 43 50 56 37 44 45 51 57 58 61 38 46 52 59 24 29 30 35 39 47 48 53 40 41 25 15


Horizontaal: 1 leerkracht 6 opmerkelijk 12 wijsje 13 bereide dierenhuid 14 vaccineren 17 cowboyfilm 19 seconde 20 vrouwelijk dier 22 zelfkant 23 insecteneter 25 café 27 overlevering 28 zangnoot 29 bloeiwijze 31 zangstem 33 bijwoord 34 metaal 35 tuinhuis 36 heilige 37 Europeaan 39 pl. in Gelderland 40 motorschip 42 indianentent 44 iedereen 47 vogel 49 opstootje 51 paling 53 voertuig 54 eenstemmig 57 kracht 60 draaikolk 61 loopvogel 62 vleesgerecht 63 noodvoorraad.


Verticaal: 1 scheepsrebel 2 man van adel 3 vreemde munt 4 balletrokje 5 een zekere 7 Engels bier 8 overblijfsel 9 paardje 10 strijdperk 11 fijngebouwd 15 telwoord 16 gevangenis 17 vragend vnw. 18 vast ritme 21 deel v.e. naald 24 livreiknecht 25 Grieks eiland 26 draad 27 nauwe straat 30 grote bijl 32 deel v.d. mond 36 gewas 38 op de wijze van 41 alarmtoestel 43 gewas 45 jong dier 46 priem 48 bouwland 50 deel v.d.voet 52 klipgeit 55 ontkenning 56 roem 58 afslagplaats bij golf 59 strafwerktuig.


1 2345 12 16 20 21 26 31 32 27 33 17 22 67891011 13 18


14


35


50


10


47 260


Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65