search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
1V04 Op 20 nov 2017 heeft de minis-


ter van Defensie Ank Bijleveld, op voordracht van lkol bd, BL. Jacq. Z. Brijl, alsnog postuum het Mobilisatie- Oorlogskruis (MOK) toegekend aan aoo Bergart KNIL Jan Borst. Op 8 dec is het MOK toegekend aan: mlt. sgt Inf. KNIL Henri Dekker; mlt. sld Inf. KNIL Bernard Rinz Agerbeek; mlt. kan. art. KNIL Gerrit van Gerrevink; milt. sgt Inf. KNIL Jan Reinders; ldst. sgt Inf. KNIL Rinz Louis Agerbeek; milt. sgt Inf. KNIL Jan Akkeringa; fus. genie KNIL Frans Muntjewerf; ldst. sld. Inf. KNIL P. van Waveren. Op 20 dec is aan ldst. sld Inf. KNIL Cornelis Eikens alsnog postuum het MOK toegekend. Begin feb 2018 zal IGK ltn-gen Hans van Griensven het Mobilisatie-Oorlogs- kruis aan de betrokken families op de Zwaluwenberg te Hilversum uitreiken. Info: J.Z. Brijl, e-mail: bimbo.b@casema.nl.


de terugreis volgde nog een heerlijke winterse barbecue bij ECHOS Home ‘de Landing’ in Schaarsbergen als afslui- ting. Mocht uw belangstelling gewekt zijn, dan kunt u voor informatie contact opnemen met ECHOS Home ‘de Lan- ding’ via delanding@echos.nl.


Foto: Vik Franke


1V06 Op 27 feb 2018 vindt de 7e her-


denking van de Slag in de Javazee plaats op de Javazee bij het eiland Pulau Bawean in de baai Tanjung-Ga’ang en bij het Karel Doorman monument op het Marine Ereveld in Surabaya. Bij het Marine Ereveld wordt de VON- plaquette op het Karel Doorman monu- ment geplaatst met de tekst Marines Never Die: They Only Fade Away! Van de 6e herdenkingsceremonie die op 27 feb 2017 plaatsgevonden heeft, is een dvd gemaakt die kosteloos verkrijgbaar is, maar een bijdrage, gift, schenking of donatie wordt zeker gewaardeerd door de Vereniging van Overlevenden en Nabestaanden van De Slag in de Java Zee (VON). Info: J. Nahuijsen, tel: +31(0)57239112, e-mail: joopnahuysen433@gmail.com, website: www.imexbo.nl/slag-javazee-2-von.html.


1V07 ECHOS-Home Home-Base Sup-


1V05 De inschrijving van de Mud Masters is van start gegaan. Deze vindt op 21 en 22 april in Haarlemmermeer plaats. Mud Masters is een uitdagend hinder- nisparcours gebaseerd op echte mariniersstormbanen. Door de ver- schillende afstanden van 6, 12, 18 en 42 kilometer is het voor velen een realistische uitdaging. Bij Mud Masters draait het niet om een snelle finishtijd, het gaat erom dát je met elkaar de finish haalt. Voor meer info en aanmelding website: www.mudmasters.nl.


46 januari-februari 2018


port is een professionele welzijnsorga- nisatie die zich inzet om het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront te bevorderen. In dit kader is een ‘veteranenuitje’ opgezet naar de Schietserie in Bergen Hohne. Op 1 november jl. vertrok men richting Duitsland. Er volgde een uitleg over de Schiet- en Oefenperiode Bergen/Mün- sterSud (SOB/SOMS) en de schietbanen werden bezocht. In de avonduren is een bereden optreden bij verminderd zicht bezocht en gekeken naar de Fennek eenheid. Daarna was er de mogelijk- heid voor een drankje in ECHOS-Home ‘Baan 41’. Op 2 november werd een bezoek gebracht aan voormalig con- centratiekamp Bergen Belsen, voor- afgegaan door een documentaire. Na


1V08 Van 18 tot 20 mei 2018


vindt de internationale militaire bedevaart plaats naar Lourdes. Met als thema Vrede op aarde kunnen militairen uit tientallen landen elkaar ontmoeten. Er is ruimte voor gebed en bezinning, maar uiteraard ook voor onderling contact met collega’s uit andere landen. De rooms-katholieke gees- telijke verzorging van het minis- terie van Defensie en de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart nodi- gen alle (post)actieve militaire en burgerambtenaren bij Defensie uit zich hiervoor op te geven. Kijk voor de voorwaarden op de site. Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2018 binnen zijn. Het is ook mogelijk om de reis te maken per motor. Dan is er een speciaal reis- programma (van 15 tot 24 mei) met een Battlefield tour. Meer informa- tie en een inschrijfformulier vindt u op www.militairebedevaart.nl, voor de motorreis vindt u aanvul- lende informatie op http:// www.militairemotorbedevaart.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65