search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
worden, het bloed niet zo opvalt. Dan zullen de soldaten minder snel in paniek raken. ‘Trouwens’, ver- volgt de majoor, ‘ik neem aan dat dit ook verklaart waarom Franse offi- cieren bruine broeken dragen?’


Een beetje verzet Ten derde helpt militaire humor om


De satirische roman De lotgevallen van de brave soldaat Svejk.


was daarop zo’n veertig jaar geleden een perfecte persiflage. Nog een mooi voorbeeld uit de Napoleontische tijd: een Franse generaal vraagt een gevangengeno- men Britse majoor waarom hij een rood uniform draagt. Zoiets maakt hem toch wel erg zichtbaar op het slagveld? De Britse officier ant- woordt op karakteristiek onverstoor- bare wijze dat als officieren geraakt


te gaan met de strakke discipline, de soms onbegrijpelijke regels en de gebrekkige competentie van som- mige (onder)officieren. Kortom, met de unieke karakteristieken van het militaire apparaat: ‘Vertrouw nooit een soldaat met een gela- den wapen of een officier met een stafkaart.’ Kreten uit de populaire Amerikaanse serie South Park dui- ken regelmatig op bij Amerikaanse militairen op uitzending, inclu- sief het gedenkwaardige You sent me to Afghanistan? You bastards! Militaire humor kan zelfs gezags- ondermijnend werken. In Jaroslav Hašeks fameuze satirische roman De lotgevallen van de brave soldaat Svejk (1923) neemt de gelijknamige hoofdpersoon alle bevelen zeer let- terlijk en voert ze tot in het absurde uit. Daarmee ondergraaft hij stelsel- matig de geloofwaardigheid van zijn meerderen. In dit opzicht vormen moderne social media wel een zekere uitda- ging voor de autoriteiten. Tot voor kort konden ze militaire humor nog


wel redelijk doelmatig in gewenste banen leiden. Rondreizende enter- tainers bijvoorbeeld waren een betrekkelijk ongevaarlijke uitlaat- klep en de censuur zuiverde de meest ongewenste grappen er wel uit – ook in de brieven aan het thuisfront. Dat militairen thuis en aan de bar het leger belachelijk maakten, richtte nauwelijks schade aan. Integendeel, het werkte als gezegd eerder moreelversterkend. Humor was deels een vorm van ver- zet, maar wel goed controleerbaar. Social media hebben de bakens ech- ter verzet. Heel wat ministeries van Defensie maken zich zorgen over het gebruik van YouTube, Facebook, MySpace en Twitter (de Ameri- kaanse president wellicht uitgezon- derd…). Ter afsluiting een grap die wel past aan het einde van een artikel over het vaak absurde karakter van mili- taire humor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zweept een Japanse commandant een groep kamikaze- piloten op. Ze zullen eervol sterven door zich met hun toestellen vol brandstof en explosieven meedogen- loos op de Yankee-vijand te storten. Als de commandant zich opmaakt voor de ceremoniële afscheidstoost met saké, klinkt vanaf de achterste rij zachtjes: ‘Eeh, commandant, ik zou toch graag mijn arbeidsvoor- waarden nog eens inzien…’


Monty Pythons Killer Joke The funniest joke in the world (ook wel bekend als


de Killer Joke) uit 1969 is een van Monty Python’s Flying Circus bekendste sketches. De act draait om een dodelijke grap, ontwikkeld door writer of jokes Ernest Scribbler, die prompt sterft aan de gevolgen. Het Britse leger test het militaire potentieel van de grap en met succes. Een speciale legerafdeling ont- wikkelt een Duitse vertaling. Voor hun eigen veilig- heid mogen de vertalers maar aan één woord werken. Een vertaler die twee woorden tegelijk ziet, moet met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Het eindresultaat – Wenn ist das Nunstück git und Slo- termeyer? Ja! Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! – blijkt in 1944 dodelijk efficiënt aan het front. De Duitsers vallen bij bosjes neer. Een Britse officier van de Joke Brigade ontsnapt uit krijgsgevan- genschap door de grap aan zijn Gestapo-beulen te vertellen. De Duitsers proberen een ‘tegengrap’ te ontwikkelen. In de sketch zegt Adolf Hitler bijvoorbeeld: ‘Mijn hond heeft geen neus.’ Waarop een soldaat vraagt hoe


12


hij dan ruikt. ‘Afschuwelijk’, is het antwoord van de Führer. Na afloop van de oorlog wordt joke warfare als onmenselijk verboden in de Geneefse Conventies. Het laatste exemplaar krijgt een plek onder een monument met de inscriptie To the unknown joke. Velen hebben in de loop der tijd geprobeerd de verta- ling in het Duits te ontcijferen. Een zinloze exercitie, volgens de officiële website van Monty Python. De grap is opgebouwd uit een mengsel van echte en flau- wekulwoorden, zij het wel in een echte zinstructuur. Wist u trouwens dat er wetenschappelijk onder- zoek is gedaan – nee, serieus – naar de beste grap ter wereld? Dit gebeurde aan de Universiteit van Hertfordshire in 2002 onder de naam LaughLab. De bedoeling was om te ontdekken welke grap het beste aansloeg bij mensen uit verschillende landen, cul- turen, etniciteiten en leeftijdsgroepen. Nieuwsgierig naar de winnende grap? Zie http://www.richard- wiseman.com/LaughLab/winner.html. We kunnen nu al wel verklappen dat de mop behoorlijk zwartgal- lig is…


januari-februari 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65