search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
VETERANEN ASSISTEREN BIJ OPGRAVINGEN SLAGVELD Waterloo Uncovered


Nederlandse veteranen hebben deelgenomen aan archeologische opgravingen op het voormalige slagveld van Waterloo. Ze deden dat met veteranen uit alle landen die destijds deelnamen aan de veldslag. Het speuren kan louterend werken en vetera- nen hebben met hun militaire achtergrond inzichten die bij archeologen ontbreken.


Een veteraan is bezig met opgravingen op het slagveld van Waterloo. Op de achtergrond de Leeuw van Waterloo, het herdenkingsmonument voor de


veldslag. Dit monument zou volgens de overleveringen ook de plaats markeren waar Willem II, de Prins van Oranje, gewond raakte tijdens de slag.


Door: Gielt Algra Foto’s: Claudia Heinermann


un je je voorstellen dat ze de andere kant van de muur de Killing Fields noemden?” Het is een


vraag van Frits Rossner, een Nieuw- Guineaveteraan die in juli 2017 aan het archeologische onderzoek op het slagveld van Waterloo deelneemt. Hij doelt op de akker, net buiten de muur van Hougoumont, vanwaar de Franse infanterie op 18 juni 1815 de hele dag tevergeefs de kasteelboer- derij bestormde. Rossner is samen met Afghanistanveteraan Wim van Esch door het Veteraneninstituut in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan dit unieke project, waarbij vete-


42 januari-februari 2018


ranen en studenten onder leiding van toonaangevende archeologen van diverse universiteiten in Europa archeologisch onderzoek op het voormalig slagveld uitvoeren. Twee andere Nederlandse veteranen, Moos Raaijmakers en Peter van Leeuwen, beide nog in actieve dienst, zijn door hun werkgever de Koninklijke Land- macht (KL) in staat gesteld deel te nemen. Het initiatief voor dit project werd genomen door Charlie Foinette en Mark Evans, twee Britse officieren van de Coldstream Guards. Bij Evans werd na terugkeer uit Afghanistan PTSS vastgesteld. Via een project van het Britse ministerie van Defensie kregen zij de kans om zich op de archeologie te storten en tot hun ver- bazing bleken de daarbij behorende werkzaamheden louterend en rust-


gevend te werken voor Evans. Deze openbaring zette de twee aan het denken en dit was het begin van het project om met veteranen te werken aan de opgravingen op het slagveld van Waterloo. Niet voor niets begon- nen ze bij Hougoumont. Het waren immers de Coldstream Guards, hun eigen regiment, die de kasteelboerde- rij verdedigden in 1815.


Plaagstoten Bij de start in 2015 waren het uitslui-


tend Britse veteranen die deelnamen. Maar de initiatiefnemers zagen het als hun ideaal als ook veteranen uit alle andere landen die destijds heb- ben deelgenomen aan de veldslag, aan dit project konden meewerken. Nederland is in juli 2017 via het Veteraneninstituut en de KL het eerstvolgende land dat deelneemt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65