search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
op beide dagen geopend). Op 3maart vindt de jaarlijkse Spitfiredag plaats. Ook is er deze dag een tweedehands luchtvaartboeken- en vliegtuigmodel- lenverkoop. Luchtoorlog- en Verzetsmu- seum CRASH ’40-’45, Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aals- meerderburg, tel: 0297-530667, website: www.crash40-45.nl.


Varia 1V01 Op 7 april vinden de Defensie


Nooit eerder doorbrak het museum de grens van 14.000 bezoekers. Info: Verzetsmuseum Amsterdam, website: www.verzetsmuseum.org, Airborne Museum Hartenstein, website: www. airbornemuseum.nl en Kazemattenmu- seum, website: www.kazemattenmuseum.nl.


1T04 Het CRASH Luchtoorlog- en Ver-


zetsmuseum ’40-’45 organiseert op 17 en 18 februari het Crash Radioweekend – Wintereditie met o.a. extra aandacht voor de radio’s van de B-17 ‘Vliegende Fort’ bommenwerper (het museum is


Bridge Kampioenschappen plaats in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht. Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is of is geweest bij Defensie, voor burgerambtenaren en militairen, veteranen, gepensioneer- den, leden van de Nationale Reserve en ex-dienstplichtigen. Men is vrij in het kiezen van een partner (deze hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen). Het inschrijfgeld bedraagt € 45,- per paar (incl. een goed verzorgde lunch). Er zijn aantrekkelijke (geld)prijzen te win- nen (meesterpunten: volgens geldende schaal). Info: kolonel b.d. Felix, tel: 06-30724160, website: http://defensiebridgekampioenschap. wordpress.com.


1V02 Op Goede Vrijdag 30 maart organi-


seren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie voor veteranen en hun gezinnen, parochianen en ove- rige belangstellenden een kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond. Aan- vang: 15.00 uur, in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3. De kruisweg duurt ongeveer één uur en wordt afgesloten met een her- denking/bloemlegging. Na afloop is er, in het tegenover het park gelegen café-res- taurant Parkzicht, gelegenheid tot samen- zijn. Bij slecht weer zal de kruisweg in de kapel worden gehouden. Aanmelding: Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront, Postbus 2177, 3700 CD Zeist, e-mail: info@katholiekthuisfront.nl.


1V03 Verzetsmuseum Amsterdam, His- torisch Nieuwsblad, NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies en VPRO/NPO Geschiedenis organise- ren weer een serie lezingen over helden, schurken en de Tweede Wereldoorlog. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Verzetsmuseum Amsterdam en duren van 15.30 tot 17.00 uur. 15 feb: Gebruik en misbruik van verzet; 15 mrt: Homo- seksuelen in verzet; 19 apr: April/mei- stakingen en 17 mei: Studentenverzet. Entree: € 14,- per keer (zie website voor diverse kortingsmogelijkheden en ticket- verkoop). Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amster- dam, tel: 020-6202535, website: www.verzetsmuseum.org.


1T05 Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op


zaterdag 10 maart de fotodeterminatiedag ‘Mijn opa was een…’. Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een expertteam terecht met vragen over (familie)foto’s die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op voor- malig Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands- Indisch Leger (KNIL). Entree met veteranenpas: gratis. Reserveren (noodzakelijk), e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl.


januari-februari 2018 45


Foto: Verzetsmuseum


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65