search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Meetingpoint 'Naar Mali? Ik stap zo weer in’


In een reusachtige tent kwamen duizenden reünisten bij elkaar om 25 jaar Luchtmobiele Brigade te vieren. Dresscode: spijker- broek, sweater en rode baret in de achterzak.


Door: Anne Salomons Foto: William Moore


E


en gewaarwording die je niet dagelijks meemaakt: een tent binnenstappen waarin duizenden man-


nen in groepjes staan te babbelen. Hoewel de akoestiek meer dan verschrikkelijk is, hebben de heren en een enkele vrouw hier totaal geen last van. Er wordt gelachen, op schouders geklopt en stevig omhelsd: hé, joh, ben jij er ook? Da’s lang geleden. In de 25 jaar van haar bestaan is deze speciale eenheid ingezet in Bosnië, Macedonië, Kosovo, op Cyprus, in Eritrea, Irak, Afghani- stan en sinds 2016 in Mali, waar de brigade het Korps Commandotroe- pen afloste. In 2017 is de brigade begonnen met een missie in Noord- Irak. Sinds de oprichting in 1992 hebben meer dan 12.000 militairen bij de brigade gediend. Van hen is vanmiddag een groot gedeelte aanwezig. Wat al deze militairen gemeen hebben, is de trots dat ze een ‘rode baret’ hebben. En ondanks de recente negatieve publiciteit rondom enkele schandalige ontgroe- ningspraktijken bij luchtmobiel in Schaarsbergen, is de sfeer ontspan- nen en uitgelaten vrolijk. Het is ten- slotte feest. De akoestiek en de grote mensenmassa maken het echter schier onmogelijk om de toespraken die aan het feestgedruis voorafgaan te verstaan. Er wordt regelmatig


gevraagd om stilte, maar dat lukt allerminst. Behalve op het moment dat de gevallen kameraden met een minuut stilte worden herdacht, dan is het muisstil en is alleen het geluid van een film over de geschiedenis van de brigade in een aangrenzende legertent een storende factor.


Herintreden Naast het geïmproviseerde bios-


coopje is een ruimte ingericht waar militairen en veteranen een handte- kening kunnen zetten op een gigan- tisch grote brigadevlag. Ook zijn er kleine vlaggen die getekend kunnen worden ‘voor de mannen op missie’. Hier zet Jelle van der Bruggen (38) een paar krabbels. Hij is drie keer met luchtmobiel op missie geweest: in 1999 met SFOR 6, in 2002 met ISAF 2 en in 2008 met Battlegroup 7 naar Uruzgan. “Ik zet ook een hand- tekening voor een maatje dat nu in Mali zit.” Van der Bruggen begon als infanterist en werd later militair verpleegkundige. Omdat hij een gezin wilde stichten en dat niet kon combineren met zo vaak van huis zijn, verliet hij in 2013 het leger. Inmiddels is hij IC-verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp in een Rotterdams ziekenhuis. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. “Ik heb me zojuist ingeschreven als herintreder.” Meteen bij de ingang van de feesttent komt iedereen langs


een stand waar ex-militairen zich kunnen inschrijven als ze herin- treden overwegen. In amper een uur tijd hebben al negen man een hand- tekening gezet. Ook Tim Berkien (36) heeft zich op de lijst gezet. Hij is samen met een maat met wie hij in 2004-2005 in Irak heeft gediend naar de reünie gekomen. “Ik ben nu teamleider op een middelbare school, een prima baan, maar luchtmobiel blijft gewoon trekken. Ik ga eerst maar eens kijken wat het leger me nu te bieden heeft en als het me bevalt, ja, dan ga ik zo weer op missie.” Zijn maat denkt er net zo over en bena- drukt: “Naar Mali? Ik stap zo weer in.” Intussen staan er in de grote tent ellenlange rijen bij de bar. Bui- ten staat een handjevol rokers in de stille sneeuw. Een jogger in korte broek rent puffend voorbij en kruist een knaap met een kratje bier, die gaat ergens anders op het kazerne- terrein zijn eigen feestje vieren.


Jubileum 25 jaar 11 Luchtmobiele Brigade, 'rode baretten' waar: Oranjekazerne, Schaarsbergen


wanneer: 8 december 2017


januari-februari 2018


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65