search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up Erevoorzitter VOKS Kees Motshagen overleden


Kees Motshagen, erevoorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS), is op 5 januari in zijn woonplaats Apeldoorn overleden. Hij zou die dag zijn 90e verjaardag vie- ren. De Koreaveteraan volgde in 2010 Leen Schreuders op als voorzitter van de VOKS, nadat hij eerst tien jaar penningmeester was geweest. Vorig jaar moest Motshagen het voorzitterschap wegens gezondheidsomstandigheden overdragen aan Paul Gommers, zoon van een Koreaveteraan. In Checkpoint 8-2016 vertelde Motshagen daarover: “Ook kinderen van Koreaveteranen kunnen donateur worden en ook bestuursfuncties vervul- len. Dat zijn er al 145. Terwijl er nog maar 300 veteranen lid zijn van de VOKS, elk jaar vallen er zo’n 70 af. Daarom wordt er nu ook voor het eerst een niet-veteraan voorzit- ter.” Motshagen werd in 1951 een jaar lang met de Hr.Ms. Van Galen uitgezonden naar Korea en werkte later dertien jaar als burger bij de Koninklijke Landmacht. Naast zijn bestuursfuncties bij de VOKS was Motshagen ook tweede vicevoorzitter van de Inter- national Federation of Korean War Veterans Associations en maakte sinds 2011 deel uit van het Veteranen Platform. Voor zijn inzet voor de veteranengemeenschap in het alge- meen en zijn verdiensten voor de Koreaveteranen in het bijzonder ontving Motshagen in 2015 de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. (JR)


Kees Motshagen. Foto: Birgit de Roij


Checkpoint 2-2018 staat in het teken van de Nederlandse inzet in Korea. Reünie COM Nieuw-Zeeland


Op 9 december heeft Maartje Natrop, assistant Defensie- attaché van de Nederlandse Ambassade te Canberra, een bezoek gebracht aan Nieuw-Zeeland tijdens de jaarlijkse reü- nie van Contact Oud Mariniers Nieuw Zeeland (COM-NZ) in Levin. Naast Natrop was ook Rob Zaagman, de Nederlandse ambassadeur van Nieuw-Zeeland, aanwezig bij de lunch en reünie. Natrop was trots en vereerd om namens de Defensie- attaché Canberra aanwezig te mogen zijn bij deze speciale gelegenheid. “Luitenant-kolonel Elmar Hermans, Nederlandse Defensie-attaché in Australië en Nieuw-Zeeland, en ik geloven erin dat onze veteranen respect, erkenning, aandacht en waar- dering verdienen”, aldus Natrop. Ongeacht dat de Nederlandse Defensieattaché is gevestigd in Canberra, Australië, is hij ook representatief voor Nieuw-Zeeland. Het is het doel van de atta- ché om een brug te slaan tussen de strijdkrachten van Neder- land, Australië en Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is op mili- tair gebied een kleine speler, maar de relaties tussen de drie landen is sterk. Daarom is het de taak van de Defensieattaché om te ondersteunen bij bezoek van hoog niveau en om contac- ten te leggen en te onderhouden in de Defensiewereld. (LL)


Maartje Natrop (l) tijdens haar bezoek aan de reünie van Contact Oud Mariniers Nieuw Zeeland. Foto: Nederlandse ambassade Australië


Verzetsman als vip naar Soldaat van Oranje


Veteraan Jaap Rus (94) had op 20 december een onvergetelijke dag. De verzetsman bezocht als vip samen met zijn partner de musical Soldaat van Oranje, met een meet & greet en fotomoment met de cast. Gert-Jan de Rooij van het Zeeuwse Bevrijdingsmuseum sprak Rus tijdens een herdenking en hoorde dat de veteraan de musical nog niet had gezien. De Rooij nam contact op met de productiemaatschappij om te kijken of er iets speciaals mogelijk was voor de in zijn woor- den ‘Zeeuwse Soldaat van Oranje’. Het vervoer werd geregeld door de Koninklijke Marine en dankzij het Zeeuwse Tweede Kamerlid voor de VVD en veteraan André Bosman werden Rus en zijn partner vervoerd in een originele jeep uit de Tweede Wereldoorlog. Binnenkort leest u in Checkpoint het levensverhaal van Jaap Rus. (LvD)


Foto: Bevrijdingsmuseum Zeeland/Gert-Jan de Rooij 8 januari-februari 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65