search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
maken. Maar dit is geweldig. Als ik in het theater sta of op tv kom, help ik ook andere mensen met een handicap om beter over zichzelf te denken.”


31 marathons De Amerikaanse comédienne Ber-


nadette Luckett, die in het project van coach gepromoveerd werd tot coproducent van de documentaire, denkt met ‘veel goede herinnerin- gen’ terug aan haar aanwezigheid op het Nederlandse Veteranenfilmfesti- val. “En de response op de film gaat nog steeds door. Hij is op de Ame- rikaanse veteranendag in novem- ber nog vertoond op een van onze publieke zenders en wordt ook op veel betaalzenders aangeboden. We krijgen nog steeds veel reacties van mensen die de film nu pas ontdek- ken. En de veteranen die deelnamen aan het project worden ook nu nog gevraagd om te komen optreden.” Behalve een carrière als stand- upcomedian heeft het project voor de deelnemende veteranen ook acti- viteiten op andere terreinen in gang gezet. Zo heeft de in Afghanistan zwaargewond geraakte mijnenrui- mer Rob Jones zich sinds zijn deel- name aan Comedy Warriors ontpopt als een topsporter die nergens voor terugdeinst. Hij won in Londen in 2012 al een bronzen medaille op de Paralympics met roeien, maar bekwaamde zich ook in andere sportdisciplines als fietscross en hardlopen. Hoewel hij na de bom- explosie weer opnieuw moest leren lopen, rende hij op twee protheses eind vorig jaar 31 marathons in 31 dagen. Luckett: “Een ongelooflijke prestatie, hij werkt nu aan een boek over zijn leven.”


Tv-show Irakveteraan Bobby Henline houdt


nog steeds lezingen en treedt op als stand-upcomedian, vaak samen met collega-Comedy Warrior Joe Kashnow, ook al ondervindt hij nog steeds de gevolgen van de bermbom die in 2007 zijn Humvee opblies (zie ook Checkpoint 1-2015). Luckett: “Hij heeft onlangs zijn zoveelste operatie gehad om een nieuw ooglid te creëren en is nu alweer aardig aan het herstellen.” Eerder trad Henline als acteur op in de speelfilm Sophie and the Rising Sun en kortgeleden kreeg de veteraan een nieuw aan- bod, nu voor een rol in de Ameri-


kaanse film Man’s Best Friend. Ook de documentaire dient inmid- dels meerdere doelen en maakt onder meer deel uit van het cur- riculum voor medische studenten van het Penn Universitair Medisch Centrum in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Volgens Luckett, die ook schrijfster is van onder meer tv-series, is het ook niet ondenkbaar dat Comedy Warriors een vervolg krijgt op tv. “Samen met Bob Nick- man, een van de coaches van het project, heb ik het voorstel voor een tv-versie gepitcht voor een aantal tv-producenten. Wij denken dat het een geweldige show zou kun- nen worden, die de harten en de lachspieren van veel mensen zou kunnen raken. We hebben nog geen reactie, maar we zullen het idee onder de aandacht blijven brengen.”


Nederlandse Comedy


Warriors Joegoslaviëveteraan Amy van Son was eerder projectleider voor Your Song, powered by humanism, waarin veteranen gekoppeld werden aan muzikanten om hun verhaal uitdrukking te geven. “Door het kiezen van een (kunst)vorm, of het nu stand-upcomedy is of muziek, heb je de mogelijkheid om een bood- schap over te brengen en anderen daar deelgenoot van te maken. Je kunt dan gemeenschappelijke grond vinden, herkenning en erkenning, gezien worden en meer begrip voor


het feit dat ieder van ons op zijn of haar eigen manier omgaat met alle dingen die een leven bepalen.” Van Son zag de documentaire Comedy Warriors op het Vetera- nenfilmfestival en is er nog steeds enthousiast over. “Een verhaal, het opbouwen naar de grap en dan als ‘de clue’ komt, het lachsalvo. Dat helpt allemaal om spanning los te laten, in je lichaam en in je geest. Een prachtig project in een goed gekozen vorm.” Na afloop van de filmvertoning sprak ze met Henline en Luckett. “Het was heerlijk om ideeën uit te wisselen en ervaringen te horen van de Comedy Warriors crew. We hebben de mogelijkheden geïnventariseerd naar de haalbaar- heid van zo’n project in Nederland en die is zeker aanwezig. Binnen een mum van tijd vonden we zowel veteranen als komieken die hieraan wilden meewerken.” Zoals vaker bij dit soort grotere pro- jecten is de financiering tot nu toe een struikelblok gebleken. “Buiten kijf staat dat de resultaten van zo’n project per definitie succesvol zul- len zijn. Ik moet dan altijd denken aan een uitspraak van Simon Sinek: ‘The best ideas are the honest ones, born from personal experience. Intending to help a few, ending up helping many.’ Wie weet is 2018 het jaar dat Comedy Warriors Nederland het licht zal zien. Spot on, letterlijk en figuurlijk.”


Joegoslaviëveteraan Amy van Son: “Prachtig project in een goed gekozen vorm.” januari-februari 2018 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65