search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
vuur brandt’


hem geldt dat in mindere mate voor Nederlandse cabaretiers, al traden Freek de Jonge en Guido Weijers ooit op in Uruzgan. “Ik dacht: misschien denken ze bij Defensie wel dat wij, typische comedians, laffe nikskun- ners, er helemaal geen zin in heb- ben.” Omdat hij dat juist wel had, liet hij via zijn management weten dat hij graag iets wilde doen voor Defensie. “Ik heb altijd wel een soort band gevoeld met Defensie”, vertelt Pan- nekoek. Hij overwoog na zijn mid- delbare school zelfs het leger in te gaan. Iets bij de commando’s moest het worden. “Maar ik kwam toen- tertijd drie centimeter tekort. Niet dat ik daarna ben gegroeid, maar volgens mij zijn de regels wat ver- soepeld”, vertelt hij lachend. Hoe- wel zijn carrière daardoor een heel andere wending nam, heeft hij altijd veel respect voor militairen gehou- den. “Kijk, ik ben pacifistisch, maar je hebt wel mensen nodig die de sloot uitbaggeren om er daarna een mooi natuurgebied van te maken. En dat bedoel ik positief hoor. Ik denk dat we er te weinig bij stilstaan wat voor opoffering het is om uitge- zonden te worden. Je stelt je leven beschikbaar voor de samenleving. Dat is uiteindelijk wat je in essentie zegt: mijn leven zou kunnen worden opgeofferd voor een groter doel. En dat vind ik een ongelooflijk knappe beslissing.”


Welkome buitenstaander Pannekoek voelde zich welkom in


Mali. “Zonder dat ik gespeeld had – het had ook nog hartstikke slecht kunnen worden – vond ik ze al heel erg dankbaar en open. Je merkt wel, maar dat is volgens mij heel natuurlijk, dat je een buitenstaander bent. Want als er ergens sprake is van groepsvorming, dan is het wel binnen het leger. En dat is ook nodig om tot goede resultaten te komen. Misschien komt het ook wel door mijn achtergrond bij bijvoorbeeld The Roast, je merkt dat ze jou ook snel willen pakken met een grapje. Gewoon even stoer willen doen voor


januari-februari 2018 17 ‘Normaal draait zo’n optreden heel


egocentrisch om mij. Maar hier had ik het gevoel: dit draait om jullie’


de kameraden. En dat kan ik eigen- lijk alleen maar waarderen.” Er was wel wat meer spanning dan voor een normaal optreden, bekent hij. “Dit was hún avondje vermaak, eigenlijk hun enige avond georgani- seerd vermaak van de hele uitzen- ding. In het theater wil ik altijd dat mensen een geweldige avond heb- ben, maar wel binnen mijn kaders. Ik was hier eerder geneigd er alles aan te doen, er hoe dan ook voor te zorgen dat mensen een leuke avond hadden. Laat ik het zo zeggen: normaal draait zo’n optreden heel egocentrisch om mij. Maar hier had ik het gevoel: dit draait om jullie. Het gaat erom dat jullie hier blij mee zijn.”


Smaak Pannekoek heeft vooraf met Defen-


sie overlegd over de inhoud van de voorstelling. “Maar ik voelde me


totaal niet gecensureerd.” Ja, het stuk over het verbod op Mein Kampf kon hij beter achterwege laten vanwege de Duitsers in het kamp. “Daar had ik alle begrip voor.” Ook vermeed hij zelf bepaalde onderwer- pen. “Normaal vind ik het wel leuk om te prikken over onderwerpen die daar spelen, maar ik heb het heel bewust niet over het mortierongeluk gehad. Ik hou zeker van een harde grap – ik maak ze ook over mijn vader die ik aan kanker verloor – en ik vind dat er geen grenzen zijn, maar ik vind wel dat er zoiets als smaak is.” Ook merkte hij dat sommige grap- pen anders werkten in Mali. “In mijn voorstelling vertel ik waarom ik niet geloof in monogamie. Nou, dat is gewoon een leuk, misschien een beetje radicaal standpunt. Wat ik me vooraf al had bedacht: het had daar een extra lading. Hun partners


Het optreden van Peter Pannekoek tijdens het Basefeest op Kamp Castor in Gao. Foto: ministerie van Defensie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65