search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ontspannen tijdens het harde werken in het Vi-detachement!


Het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse is hard werken. Des te meer reden om tijdens dat harde werken even te komen ontspannen in de tent van het Veteraneninstituut. Tijdens de vorige editie van de Nijmeegse Vierdaagse voorzagen we alle lopers van het Vi-detachement van een soepje, een drankje en masseerden de sportmasseurs van het Korps Mariniers de spieren los. Meelopen in het Vi-detachement is niet alleen goed voor de ontspanning, maar ook voor de gezelligheid! Bijkletsen met medeveteranen, tijdens en na het lopen. Na elke wandeldag komen we samen in een café om te proosten op een mooie dag. In 2018 doen we er nog een schepje bovenop. Dan vragen we namelijk extra aandacht voor het thuisfront van veteranen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Want jij als thuisfronter bent er voor de veteraan en daarom zijn wij er voor jou! Dus: ben jij het thuisfront van een veteraan en wil je de Nijmeegse Vierdaagse lopen? Loop dan mee met het Vi! Ook jij kunt lek- ker ontspannen tijdens al dat harde werken. Als je meeloopt in een van onze detachementen, betekent dat niet dat je gebonden bent aan het tempo van een groep of dat


je verplicht samen loopt. Je loopt onder de vlag van het Vi en hierdoor profiteer je van alle voordelen, maar je loopt wel individueel. Voor meer informatie over de Nijmeegse Vierdaagse, het Vi- detachement en de aanmeldprocedure kijk je op: www.veteraneninstituut.nl/vierdaagse. (SB)


Veteranen gezocht voor 4 én 5 mei


Bent u veteraan en wilt u een betekenisvolle bijdrage leve- ren aan herdenken en vieren? Voor het erecouloir en de bevrijdingsfestivals zijn wij op zoek naar veteranen! Neder- land herdenkt op 4 mei alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen of gesneuveld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en vredesopera- ties. De daaropvolgende dag, 5 mei, vieren we onze vrijheid.


Erecouloir Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in


Amsterdam vormen zestig veteranen het erecouloir van het Paleis op de Dam tot aan het Nationaal Monument. In het ere- couloir staan veteranen symbool voor de strijd voor internati- onale vrede, vrijheid en veiligheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteraneninstituut (Vi) en het Veteranen Platform (VP) zoeken veteranen die Nederland willen vertegenwoordi-


gen in het erecouloir. Aanmelden kan via de website van het Veteraneninstituut.


Speeddaten Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Dit doen we op de bevrij-


dingsfestivals in Nederland. Op al deze locaties kunnen festivalgangers ‘speeddaten’ met een veteraan. Zij spreken met hen over wat vrijheid betekent, want veteranen weten uit eigen ervaring dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.


Meld u aan! Dus: bent u veteraan én wilt u een betekenisvolle bijdrage


leveren aan herdenken en vieren? Wilt u dit jaar in het ere- couloir staan óf speeddaten op een van de bevrijdingsfesti- vals? Meld u dan nu aan via onze website. Ook vindt u daar meer informatie. Ga naar: www.veteraneninstituut.nl/ vrijheidpoweredbyveteranen. (SB)


Foto: Veteraneninstituut januari-februari 2018 49


Foto: Veteraneninstituut


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65