search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Checkpoint, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 1P01 Het comité Geneeskundige Indië-


veteranen zoekt veteranen die bij de 5e Hulpverbandplaats (2e divisie) heb- ben gediend. Ook zoeken zij mensen die Guus Böke hebben gekend. Böke heeft van 1947 t/m 1950 in Palembang gezeten als chauffeur/hospik. Reacties: Reünie Comité Geneeskundige Indië- veteranen 1946-1951, contactpersoon: E. Weijs-Postma, tel: 0521-370092, e-mail: ned.indie@veteranen.nl.


1P02 Johanneke van Vliet zoekt


dienstkameraden van haar vader. Haar vader Leendert van Vliet diende bij bataljon 413 opWest-Indië. Graag zou zij in contact komen met oude kamera- den die haar meer over haar vader en/of over zijn diensttijd in Ned.-Indië kun- nen vertellen. Reacties: J. van Vliet, tel: 06-44631392, e-mail: johanneke_van_vliet@hotmail.com.


1P03 Het ROC regio Leeuwarden en


Ede/Arnhem/Veenendaal zoekt per maart/april veteranen (vanwege hun opleidingen, kennis en ervaring die zij hebben opgedaan tijdens uitzendin- gen met diverse culturen en religieuze groeperingen) die zich als vrijwilliger willen inzetten voor inburgeraars. De inburgeraars gaan, als toevoeging op het inburgeringsprogramma, in gesprek met de veteraan. Gespreksonderwerpen zijn gericht op omgangsvormen, nor- men en waarden en het belang van de eigen inzet voor een succesvolle inte- gratie. Het gaat om 5 tot 10 lessen van 1,5 uur op basis van een vrijwilligers- vergoeding. Er wordt gebruikgemaakt van bestaand lesmateriaal en gestart met een voorlichtingsmoment. Info: regio Leeuwarden: Herman Koek, tel: 06-41626787, e-mail: hermankoek@gmail.com en regio Ede/ Arnhem/Veenendaal: Evert Hoogen- doorn, tel: 0318-637998, e-mail: everthoogendoorn@hotmail.com.


1P04 Voor het schrijven van het


levensverhaal van matroos Pieter van Westen, gesneuveld in Ned.-Indië op 8 aug 1947, zoekt Anne Marie Hoekstra een veteraan die in de jaren ’45-’47 ook op de Piet Hein voer, of in ’47


58 januari-februari 2018 1P06 Op deze foto, genomen in 1949 in Tjaroeban (Ned.-Indië), staat voor


de auto links Sir Keulen uit Limburg en rechts Jack Peeters van 421 Batt. Garde Jagers. Peeters zoekt contact met Keulen of met mensen die hem hebben gekend. Reacties: J.H. Peeters, Hemelrijk 4, 5961 LT Horst, tel: 077-3983513.


op de Banda. Zij wil weten hoe het leven was op het schip en of er men- sen zijn die zich Pieter van Westen herinneren? Vanaf 26 juni voer hij op de Banda i.v.m. de terugkeer van de Piet Hein naar Nederland. Reacties: A.M. Hoekstra, De Buurt 24, 3372 DC, Hardinxveld-Giessendam, e-mail: annemarie@hetverhalenbureau.nl, tel: 06-10952259, website: www.hetverhalenbureau.nl.


1P05 Ruth Arnoldussen (†) heeft


begin jaren 50 (’53 en ‘54 waarschijn- lijk) gediend als marinier in Nieuw- Guinea. Kaimana en Biak zijn namen die zijn zoon Ralph Arnoldussen nog bijgebleven zijn. Zijn vader heeft des- tijds eigen fotomateriaal meegestuurd naar Nederland met een zekere heer Plantinga. De voornaam en ook geboor- teplaats zijn niet bekend, maar wel dat hij hospik was, dat hij lang was, en in Nieuw-Guinea heeft gediend in boven- genoemde periode. Wie kent of kende deze Plantinga of familieleden van hem? Het doel is om het fotomateriaal van zijn vader op te sporen. Reacties: R. Arnoldussen, e-mail: ralpharnoldussen@yahoo.com.


Overleden 1O01 Op 1 oktober jl. is Elias Alexan-


der Gijsbertus Verploeg overleden. Ver- ploeg was LLM officier in de Orde van Oranje-Nassau en drager van het Ver- zetsherdenkingskruis. Corresponden- tie: fam Verploeg, J.B. Dekeyserstraat 55, bus 12, 3090 Overijse, België.


1O02 Op 13 november jl. is Sjef van


Kuringen uit Veldhoven overleden. Van Kuringen heeft bij de Koninklijke Marine in Ned.-Indië gediend (Nieuw- Guinea, Biak). Hij is in 1948 heen gevaren met ms Waterman en in 1949 teruggevaren met ms Johan van Olden- barnevelt. Later ging hij per vliegtuig naar Nieuw-Guinea waar hij van 1952 tot 1954 diende. Correspondentie: H. van Kuringen, Landstraat 8, 4527 CX Aardenburg.


1O03 Op 22 november jl. is sobat Hed-


zer Wiersma overleden. Wiersma was van lichting 1960-1, was van juni 1960 tot juli ’61 ingedeeld bij het Beveiligings- peloton en was kok op Woendi. Hij was drager van het Nieuw-Guinea Herrinneringskruis en het Draaginsigne Veteranen. Hij was lid van de Vereniging


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65