search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Mensen als actief dienend militair Van Leeuwen, die als hobby ook als re-enactor uit de Napoleontische tijd optreedt, is dit natuurlijk op het lijf geschreven. Maar dat geldt ook voor Van Esch. “Als een van de oprichters van de Napoleontische cavalerievereniging is dit natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid voor mij om een bijdrage te leveren aan de geschiedschrijving”, vertelt hij uitkijkend over de slagvelden van weleer. “En dat met zo’n team van Nederlandse en Britse veteranen, we spreken een andere taal, maar toch ook weer niet.” De Nederlanders en de Britten heb- ben onderling een hoop lol. Er zijn continu plaagstoten over wie nu eigenlijk de doorslaggevende actie had ingezet die tot het verlies van Napoleon had geleid. Van Esch hier- over: “Ik kon het dan niet laten om te vertellen dat de Engelsen dankzij ons de slag konden voeren. Wij hebben immers bij Quatre Bras de Fransen vertraagd zodat Wellington tijd had om te formeren.”


Inzichten Er zijn nog meer redenen om vete-


ranen in te zetten dan alleen de louterende werking van het speuren naar slagveldresten. Dit is ook een drijfveer voor mede-initiatiefnemer Evans. “Veteranen hebben met hun militaire achtergrond vaak inzich- ten die bij archeologen ontbreken, waardoor we vaak tot verrassende conclusies komen. Bovendien heeft elke militair ervaring met graafwerk- zaamheden.” De combinatie met de studenten van het University College Roosevelt uit Middelburg, die ook aan het project meewerken, is vooral voor de studenten opzienbarend. Normaal zouden zij waarschijnlijk nooit op zo’n intensieve manier in ongedwongen sfeer met veteranen in aanraking komen. Annick Wijn- stra, die het vooral “gezellig” vindt, vertelt hierover: “Die verhalen die ze te vertellen hebben… Wij klaagden over de hitte hier, maar toen kwamen zij met de verhalen over de hitte in Afghanistan, dat was wel even wat anders.”


Geschiedenis Het archeologische opgravingpro-


ject Waterloo Uncovered (Waterloo januari-februari 2018 43


ontdekt/onbedekt) zou ook heel goed Waterloo Rediscovered (Water- loo herontdekt) kunnen worden genoemd, want het lijkt erop dat de geschiedenis herschreven kan worden. Dit blijkt uit de ervaringen van de Nederlandse veteranen. Zo zijn er ongewoon grote aantallen Franse musketkogels gevonden die op korte afstand zijn afgevuurd, binnen de ommuurde tuin van de Hougoumont kasteelboerderij. Dat zou erop wijzen dat de Franse troe- pen wel degelijk tijdens de slag zijn doorgedrongen tot dit binnenterrein. Sommige geschiedschrijvers hebben het wel over het herhaaldelijk ver- en heroveren van Hougomount en zij lijken hiermee gelijk te krijgen. Voor andere geschiedschrijvers is het bui- ten de poort houden van de Fransen, wat als een heldendaad werd gezien, juist een van de factoren voor het verlies van Napoleon. Met het doen van dergelijke vond- sten moet men echter wel een slag om de arm houden bij het trekken van conclusies. Zo werd er eerder ook een knoop gevonden van een Nederlands regiment, maar in wer- kelijkheid zat dit regiment helemaal niet op die locatie tijdens de slag, maar twee kilometer verder naar het oosten. Uiteindelijk bleek dat een groep re-enactors, die zich in de uni- formen van dit regiment tooien, daar op die plek een aantal jaren geleden een opvoering had gegeven. Als een van deze re-enactors dan een knoop verliest, is die op het eerste gezicht niet van een echte te onderscheiden. Ook andere aanwijzingen komen naar voren aan de hand van de vond-


sten. Zo werden er vaak ingedeukte musketkogels gevonden. Van Esch vertelt hierover: “Dan hebben ze met alle geweld die kogels met de pomp- stok in de loop staan pompen omdat er haast in het spel was. Dat geeft wel aan hoe heet het eraan toe is gegaan en hoe gestrest men was. Zo werd er ook een kolf van een Brown Bess geweer gevonden, die wees op man- tot-mangevechten waarbij het wapen als slagwapen werd gebruikt.” Het archeologisch onderzoek is op deze wijze een waardevolle aanvul- ling die de geschiedenis in ieder geval completer maakt. Daar waar de aan elkaar doorvertelde verhalen van de overlevenden de bronnen zijn waar historici het mee moeten doen, begrijpt iedereen wel dat met al het lawaai, de rook, de verwarring, de angst, de emoties, en niet te vergeten de weers- en terreinomstandigheden de verhalen niet anders dan gekleurd kunnen zijn. Archeologie kan dan datgene zijn dat aantoont dat het net even anders of misschien wel hele- maal anders is gegaan. Napoleon verloor, dat staat vast.


Opgravingen 2018 In juli 2018 zullen er weer opgravingen bij Waterloo plaatsvinden. Opnieuw zal er via het Veteraneninstituut medewerking aan worden verleend en zullen er enkele Nederlandse veteranen in de gelegenheid worden gesteld twee weken lang aan deze opgravingen deel te nemen. Tevens zal er van 26 juni tot en met 6 juli 2018 aan het University College Roosevelt in Middelburg door de Univer- siteit van Utrecht een zomercursus worden gegeven die verbonden is aan de opgravingen door het Waterloo Uncovered-team. Deze cursus, die voorafgaat aan de opgravingen bij Waterloo (7-21 juli 2018) brengt elke beginneling de fijne kneepjes van archeologie op het slagveld bij. De cursus staat ook open voor vete- ranen uit Nederland. Veteranen die hier interesse in hebben en meer informatie willen, kunnen zich richten tot Pascal Bobbe, e-mail: educatie@veteraneninstituut.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65