search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De witte reiger


Wie belangstelling heeft voor spannende tochten door exotische streken komt in De witte reiger van Geert van der Kolk uitstekend aan zijn trekken. Deze fictieve roman volgt de expeditie (1907) van een jonge luitenant-ter-zee vanaf de Molukken naar de toen nog grotendeels onbekende wereld van Papoea Nieuw-Guinea. (Als inspiratie diende overigens mede het officiële verslag van een militaire expeditie uit diezelfde tijd. Van der Kolk erfde dit verslag van een oom die daar bestuurs- ambtenaar was.) Kannibalen en koppensnellers wachten de kleine expeditie op. Op hun vlucht raken de luite- nant en zijn Papoea-tolk, het


klassieke boefje Rufus, ver- dwaald in het immense oer- woud. Eenmaal opgenomen in een vriendelijke Papoea- stam weten ze toch te over- leven. De wisselwerking tussen de luitenant en Rufus komt goed uit de verf: wie is er nu eigenlijk de baas? De officier of toch de tolk die de taal spreekt en voedsel weet te vinden? Ook voor militair- historisch geïnteresseerden is deze roman boeiende kost. Allerlei details en sfeer- schetsen over het marine- leven rond 1900 passeren de revue. Bovendien heeft Van der Kolk zich duidelijk goed verdiept in de antro- pologisch kant. De lezer komt van alles te weten over de gewoontes en cultuur van


de Papoea’s. De flaptekst maakt de aankomende lezer trouwens lekker met kanni- balisme en koppensnellerij, maar deze aspecten komen in het verhaal nauwelijks terug. De witte reiger is een vlot geschreven avonturen- roman met een overvloed aan historische bijzonder- heden. Zeker voor veel lezers van Checkpoint een aan- bevelenswaardig boek. (CK)


De witte reiger – Geert van der Kolk 316 pagina’s € 19,99 Uitgeverij De Kring www.uitgeverijdekring.nl ISBN 9789462970786


Geheime missie in Srebreniça


Bijna alle boeken over Sre- brenica concentreren zich op de val van de enclave en Dutchbat 3, maar daarvoor waren er natuurlijk meer Nederlandse militairen die onder erbarmelijke omstandigheden moesten opereren. Geheime missie in Srebreniça gaat over de periode dat Dutchbat 2 in de enclave actief was, van juli 1994 tot januari 1995. Henk Voets wordt als comman- dant brandstof toegevoegd aan 12 Infanteriebataljon Luchtmobiel dat de kern van Dutchbat 2 vormt. In zijn in eigen beheer uitgegeven boek beschrijft Voets op open- hartige wijze de dagelijkse gang van zaken in de enclave en schroomt ook niet op de verhalen over prostitutie (in ruil voor sigaretten en nood-


rantsoenen) aan de poort van de compound in te gaan. Maar het boek gaat vooral over de beschietingen, de gijzelingen en hoe het batal- jon steeds verder afgeknepen werd door de Bosnische Serviërs. Het leidt ertoe dat Voets moet overgaan naar een ‘mega-minimize’-scena- rio waarbij zelfs bomen in de enclave gekapt werden om als brandstof dienst te doen. De ondertitel van het boek ‘over dilemma’s gesproken’ slaat op zijn geheime missie die hij in het boek onthult. Voets komt tijdens zijn verlof in Nederland in contact met een Bosnische familie die hem vraagt om een fiks geld- bedrag de enclave binnen te smokkelen. Hoewel het geld bestemd is voor een familie- lid en humanitaire hulp,


twijfelt hij. Een dilemma waar – gezien de strikte neu- traliteit die de VN-militairen moesten betrachten – onge- twijfeld meer Dutchbatters mee geworsteld hebben. Voets besluit uiteindelijk om een aanzienlijk kleiner bedrag naar Srebrenica mee te nemen en slaagt ook in zijn missie om het te over- handigen aan het familielid. Een moedige bekentenis, die hopelijk zonder gevolgen blijft. (FL)


Geheime missie in Srebreniça – Henk Voets 134 pagina’s, geïllustreerd € 18,95 Uitgave in eigen beheer www.mijnbestseller.nl/ henkvoets ISBN 9789463422062


januari-februari 2018


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65