search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Column Viewpoint Van Bergen


Misdragingen van militairen die vast en zeker ook vaak onder het kopje


‘humor’ zijn begaan Stan Laurel


erwijl ik, nadat ik het thema van de maand van de redactie had doorgekregen, eigenlijk van plan was om te schrijven


over bijvoorbeeld die onvergetelijke grap waarmee Stan Laurel – de dunne weder- helft van de dikke Oliver Hardy van wie ik een button op de jas droeg in de tijd dat verder iedereen zijn of haar ideolo- gische voorkeuren voor de wereld zicht- baar wilde maken – de hiërarchie in de krijgsmacht op de korrel nam doordat hij, na te zijn bevolen ergens in Frank- rijk in de nadagen van de Eerste Wereld- oorlog te gaan wachtlopen, een tegen- bevel uitbleef en hij vergeten werd door al zijn kameraden en meerderen die vro- lijk naar huis gingen, toen hij een jaar of tien later werd ontdekt, een gleuf van zo’n tien meter lang, één meter breed en twee meter diep had gewandeld, of over het mooie, later verfilmde en verseriede boekMASH over een chirurgisch team tijdens de oorlog in Korea, waarin een hoop nonsens werd uitgevreten, maar waarbij constant voelbaar was dat al die ongein een uitlaatklep was voor de spanningen en de ellende waarmee de artsen en verplegers dag in dag uit werden geconfronteerd, wat meteen maakt dat film en serie een stuk min- der waren, omdat daarin veel te veel de nadruk op de lol en de leut werd gelegd waardoor de ellende waar het de schrijver in feite om was gegaan – een ellende die duidelijk maakte dat het hospitaal het ware gezicht van de oorlog laat zien – achter alle drank en vrouwen verloren ging, viel mijn oog op het zoveelste stukje in de krant over de Full Metal Jacket-achtige misdragingen van militairen op de Oranjekazerne die vast en zeker ook vaak onder het kopje ‘humor’ zijn begaan, net zoals corpsbal- len het leuk vinden om luid lachend restaurants in elkaar te slaan wetende dat paps of mams de schade toch wel


zal betalen of om onder het motto ‘de een zijn humor is de ander zijn tumor’ eerstejaars, ‘feuten’, diep te vernederen en te mishandelen waarop hun Führer weinig anders te berde weet te brengen dan dat vernedering een relatief begrip is, waarop ik dan denk dat het dan wellicht raadzaam is om het slachtof- fer, dat overigens een jaar later onbe- grijpelijkerwijs vaak precies hetzelfde gaat doen, even te vragen of hij of zij er dezelfde relativiteitstheorie op nahoudt, en waarin werd gezegd dat dergelijke misdragingen ‘Defensieonwaardig’ zijn, waarop ik dan weer denk dat dat dus niet het geval is, anders zouden zij niet zijn voorgekomen en dat dergelijke misdragingen altijd en overal en bij alles en iedereen onwaardig zijn en dat mensen die bij Defensie werken echt niet beter of slechter zijn dan anderen in de samenleving en dat zij niet een hogere diersoort vertegenwoordigen die blijkbaar altoos en alom nobel en zichzelf wegcijferend te werk gaat, wat ook wel bleek, anders zouden die mis- dragingen niet door datzelfde Defensie lange tijd onder de mat zijn geschoven en onder de pet zijn gehouden, zoals er bij Defensie wel meer wat niet in de haak is onder de mat wordt geschoven en onder de pet wordt gehouden, terwijl er in het openbaar geschermd wordt met gedragslijnen en zero tolerance, waarvan dan alleen een publieke figuur zoals een snuivende Lord of the Rings het slachtoffer wordt, terwijl in oorlogs- tijd de krijgsmachten aller landen zelf opwekkende middelen verstrekken voor soldaten die bovendien onderwijl wel gewoon mogen roken en drinken terwijl dat voor de gezondheid, en dus voor de inzetbaarheid, zeker zo funest is.


Zo. Dat moest ik even kwijt. Nu een mop. Of beter: een filmpje van de dikke en de dunne.


Dr. Leo van Bergen is geboren midden in het non-militaire jaar 1959. Desondanks heeft het thema 'oorlog' altijd zijn historische belangstelling gehad, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar de medische gevol- gen. Op dat terrein wordt hij internationaal als autoriteit erkend. Hij schreef Zacht en eervol, over het lijden en sterven in de Eerste Wereldoorlog.


24


januari-februari 2018


Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65