search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veteranen Beveiligingspeloton Woendi NNG. Correspondentie: P. van Londen, Sperwerstraat 18, 6942 KX Didam, e-mail: pietvanlonden40@gmail.com.


1O04 Op 22 november jl. is Annie Steenstra overleden. Steenstra heeft 25 jaar achtereen eigen gedichten over Indiëveteranen gedeclameerd bij herdenkingen in het hele land. Ook bij onthullingen van monumenten en plaquettes gaf zij acte de présence. Haar gedichten hadden elk jaar een ander onderwerp, afgestemd op de ervaringen en belevenissen van Indië- en Nieuw- Guineagangers. Correspondentie: B. Bakker, Ermerweg 74, 7812 BG Emmen.


1O05 Op 25 november jl. is Erich Paul


Joseph Nitsche overleden. Nitsche heeft van 1946 tot ’50 als sgt gediend bij 5-6 RI. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Correspondentie: fam Nitsche, John F. Kennedylaan 137, 6419 XZ Heerlen.


1O06 Op 28 november jl. is Jan Wil-


lem Klein op 89-jarige leeftijd overle- den. Klein heeft van juli 1948 tot juni ’50 als dpl sld gediend op Java, meest op Midden-Java als pionier, bruggen- bouwer en mijnenruimer bij het 411e Bataljon Garde Regiment Grenadiers. Correspondentie: fam Klein, Patrijslaan 2, 7711 LE Nieuwleusen, e-mail: joh.klein@home.nl.


1O07 Op 1 december jl. is Freerk van


der Wal overleden. Van der Wal heeft als OVW’er gediend op Java bij 1-12 RI. Op 1 jan ’46 is hij vertrokken met ss Nieuw Amsterdam naar Ned.-Indië. Hij keerde terug op 3 sept ’48 met ss Water- man in Rotterdam. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47 en ’48. Corresponden- tie: D. van der Wal, e-mail: dirkenjolanda@planet.nl.


1O08 Op 4 december jl. is oud-mari-


nier L.J.T.M. (Berry) Vermeulen over- leden. Vermeulen is uitgezonden naar voormalig Ned.-Oost-Indië en heeft van 1947 tot ’49 gediend bij de Brigadestaf van de Mariniersbrigade te Soerabaja. Correspondentie: fam. R. Vermeulen, Klipper 55, 3961 KH Wijk bij Duurstede.


1O09 Op 7 december jl. is Wim van


der Noll overleden. Van der Noll is 28 januari 1946 als OVW’er naar Ned.- Indië gegaan. Op 18 okt ’48 is hij terug- gekeerd uit Ned.-Indië. Op 28 sept ’49 is hij weer naar Ned.-Indië gegaan en


heeft hij als KNIL-militair bij de Aan- en Afvoertroepen gediend. Op 6 juni ’50 is hij teruggekeerd uit Indonesië waarna hij op 1 juli ’50 in beroeps- dienst is getreden. Na vele opleidingen en bevorderingen is hij op 1 juli ’82 als adjudant met eervol ontslag gegaan. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Correspondentie: fam Van der Noll, Tellerswerft 22, 3863 XG Nijkerk.


Boeken en tijdschriften 1B01 Het Vughts Museum en Nati-


onaal Monument Kamp Vught gaan dagboeken, brieven en beeldmateriaal uit de oorlogsperiode verzamelen voor een publicatie ter gelegenheid van de 75-jarige bevrijding van Vught. Zij roepen (oud-)inwoners van Vught en Cromvoirt op om correspondentie, beeldmateriaal en dagboeken uit de oorlogsjaren te delen met de initiatief- nemers. Mensen die over persoonlijke


documenten uit de oorlogsperiode beschikken, kunnen een bericht sturen naar info@nmkampvught.nl of bellen naar 073-6587060 (Jessica Gommers).


1B03 Gezocht: een boek met gegevens


over de 6000 Nederlandse militairen die begraven liggen op de erevelden in Indonesië, met inbegrip van de doden uit de Ned. Nieuw-Guinea tijd. De titel en de schrijver van het boek zijn onbe- kend. Gezocht wordt naar 9 gesneuvelde militairen van het 3e Bataljon Regi- ment Stoottroepen, van wie de namen bewaard zijn gebleven in een agenda uit 1949. Van dit regiment zijn 39 militairen gesneuveld. In het gezochte boek staan van elke gesneuvelde de persoonsgege- vens. Wie weet wie de schrijver is en hoe de titel is van het gezochte boek? Misschien wil iemand het uitlenen? Reacties: G. van Faassen, tel: 0523- 266194, e-mail: g.van.faassen@home.nl.


Diversen 1D01 ECHOS-Homes laat weten dat


er onder veteranen veel belangstelling is voor wonen in een multifunctioneel Veteranencentrum in Grave. Het project zit nog in de opstartfase, maar om een en ander alvast goed voor te bereiden, is de inschrijving reeds gestart. Het betreft leegstandsbeheer en studio’s (nog in ontwikkeling). Na inschrijving ontvangt u meer informatie. Dus wilt u wonen op een unieke locatie met gelijkgestemden, dan is dit uw kans! Schrijf u nu in. De inschrijving loopt via https://prevenant. nl/inschrijven-woonwerkprojecten.


1D02 Aangeboden: twee Javaanse wajangpoppen. Reacties: J.F. van Ede, tel: 0334-768824.


1D03 Een Afghanistanveteraan en docu-


1B02 Het succesvolle boek Bestemming Soerabaja is nog steeds actueel en is nu te bestellen voor € 7,50 plus € 1,25 verzend- kosten bij de auteur via tel: 0118- 440760. In Bestemming Soerabaja wordt de lezer ooggetuige van de Nederlandse gevechtshandelin- gen in Indië en deelgenoot van de deceptie van de jonge militairen. Een onthutsend verslag over de roerige Bersiap-periode, gezien door de ogen van een Nederlands marinier. Reacties: H.M. Akker- mans, e-mail: hakkermans@live.nl.


mentairemaker gaan een documentaire maken aan de hand van beeldmateriaal van veteranen. Ze zijn hiervoor op zoek naar beeldmateriaal en verhalen. Ver- halen uit alle geledingen en alle krijgs- machtonderdelen. Wapen/dienstvak, rang of stand is niet van belang, alle verhalen zijn welkom. Zou je je verhaal willen vertellen in een televisie-interview? Heb je wellicht zelfgemaakte opnames om dit verhaal te ondersteunen? Daarnaast zijn ze op zoek naar ander mooi of belangrijk beeldmateriaal uit het gebied. Om dit project te kunnen realiseren, kunnen ze financiële ondersteuning en donaties goed gebruiken. Ook zal via crowdfun- ding geprobeerd worden om de nodige financië le middelen ter beschikking te krijgen. Info: http://www.alles-goed.nl.


januari-februari 2018 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65