search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Claim Dutchbatters


Ruim honderd Dutchbat 3-veteranen hebben zich gemeld voor een claim tegen de Nederlandse Staat, zo melden advocaten Michael Ruperti en Arjen Krikke. Ze zou- den op een ‘bij voorbaat onmogelijke missie’ zijn gestuurd. In juli werd al bekend dat twaalf veteranen de Staat aansprakelijk wilden stellen voor de geleden schade. Onder de ruim honderd veteranen zitten ook enkele leidinggevenden. De overheid heeft volgens hun advocaten nalatig en onzorgvuldig gehandeld. De Dutchbatters zijn ver- antwoordelijk gehouden voor het mislukken van de missie omdat de Staat niet genoeg heeft erkend dat het een onuitvoerbare missie was. Zij hebben daardoor onherstelbare schade opgelopen. De advocaten vinden dat de bestaande compensatieregelingen niet voldoen en gaan in gesprek met Defensie. Minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert sprak op Veteranendag in het kader van Dutchbat 3 over een ‘onmogelijke missie’ en ook voormalig Defensieminister Henk Kamp sprak van een onuitvoerbare opdracht. (LvD)


Dutchbat 3-veteranen bereiden zich voor op het defilé tijdens de


Nederlandse Veteranendag 2016. Zij konden rekenen op veel applaus van het publiek langs de route. Foto: Claudia Heinermann


Rock-editie veteranenconcert in Brabant


Cheque voor Hulphond Nederland


Op zaterdag 15 oktober organiseert de Stichting Veteranen Hart van Brabant in samenwerking met de Gildenbond twee veteranenconcerten in Kaatsheuvel met daaraan toegevoegd drie optredens van rock-coverbands. Zowel om drie uur als om vijf uur ’s middags treedt de Fanfare Bereden Wapens op met medewerking van Renee van Bavel. Haar concertpro- gramma Saluut! Een groet aan de veteranen is een eerbetoon aan de Nederlandse veteranen (zie ook Check Up 5-2016). Aansluitend aan deze concerten brengen ook drie rock- coverbands belangeloos een saluut aan de veteranen: Flab- bergasted, The Difference en AR!E. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen, dus ook voor niet-veteranen. De Stichting Veteranen Hart van Brabant organiseert daar- naast op 29 oktober ook de Veteranendag Hart van Brabant (info via de website, Facebook of e-mail: veteranendag@veteranenhartvanbrabant.nl). (JR)


Info: www.veteranenhartvanbrabant.nl.


Op 23 september overhandigde voorzitter viceadmiraal Co van der Aa van Stichting Christelijke Hulpverle- ning Militairen Overzee (SCHMO) een cheque voor de aankoop, opleiding en nazorg van een veteranenhulp- hond aan de ambassadeur van Hulphond Nederland, generaal b.d. Peter van Uhm. Dit was ter gelegenheid van de oprichting van de Christelijke Militairen Bond voor Oost- en West Indie (CMB), op 18 september 125 jaar geleden. De CMB was de voorloper van de SCHMO, een stichting die vroeger hulpverlening bood door het opzetten en exploiteren van militaire tehuizen in Indië en later in Suriname, op Nieuw-Guinea, op Curaçao en Aruba. Inmiddels bestaat de hulp uit het incidenteel financieel bijspringen aan de geestelijke verzorging van de krijgsmacht. (LvD)


Foto: Erik Kottier


oktober 2016


9


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65