search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hr.Ms. Van Galen in de jaren vijftig. Foto: NIMH


voor ons toen we terugkwamen uit Korea. Dat is pas veel later gekomen, te beginnen met de Veteranennota van Relus ter Beek. Schreuders wilde het er niet meer over hebben, hij zei: ‘We hebben het er zo vaak over gehad.’ Voor het oprichten van de VOKS was er wel een stichting opgericht door onder meer rid- der MWO en Koreaveteraan Bert Schüssler die veel Koreaveteranen financieel heeft geholpen. Later hebben we dat fonds als VOKS ook overgenomen.” Een verklaring voor de lauwe ont- vangst destijds voor Koreaveteranen


‘Het was grandioos hoe we als veteranen in Zuid-Korea ontvangen werden.’


heeft hij wel. “Het was net na de oorlog. De toenmalige premier Drees wilde eigenlijk helemaal niet mee- doen aan de het VN-detachement in Korea, maar de Amerikanen hebben hem onder druk gezet door te drei- gen om de Marshallhulp in te trek- ken. Maar Nederland was de oorlog moe en had geen interesse in ons.” Motshagen keerde meerdere malen terug naar Korea en al bij zijn eer- ste reis in 2001 werd hij getroffen door de erkenning en waardering die hem daar ten deel vielen. “Het was grandioos hoe we als veteranen in Zuid-Korea ontvangen werden. Hier was dat toen voor ons nog niet zo. Op mijn werk bij de DML werd daar nooit over gepraat. Dat was wel schrijnend ja, dat verschil. Ik ben daarna nog drie keer teruggeweest.”


Kees Motshagen op de Hr.Ms. Van Galen in Korea in 1951. Foto: privécollectie Kees Motshagen


14 oktober 2016


Ereschuld Voordat hij Leen Schreuders als voorzitter opvolgde, was Motshagen tien jaar lang penningmeester. Hij weet nog goed hoe hij dat geworden is. “Leen Schreuders had gewoon twee mensen naar mijn 50-jarige bruiloft gestuurd met de medede-


ling: vanaf heden ben jij penning- meester! Ik vroeg me af, hoe weet hij nou dat ik daar wel in thuis ben? Maar dat kwam natuurlijk omdat ik als een van weinigen altijd kritische vragen stelde over de begroting.” Na zijn aftreden als voorzitter volgend jaar, blijft hij als adviseur betrokken bij de VOKS. Tevens blijft hij vice- voorzitter van een internationale federatie van de verschillende lan- den die bijgedragen hebben aan de VN-inzet in Korea. “In 2017 willen we nog een plenaire zitting in Seoul organiseren.” De erkenning in Nederland voor Koreaveteranen mag dan pas laat op gang gekomen zijn, Motshagen is niet te beroerd om de resultaten daarvan te benoemen. Hij roemt het Veteranenloket, het BNMO-woon- oord in Doorn en prijst ook oud- minister van Defensie Hans Hillen. “Tijdens zijn bewind is de ereschuld tot stand gekomen. Daar heeft ook een aantal gewonde Koreaveteranen nog van kunnen profiteren. Dat is bij veel mensen in goede aarde geval- len. Het is weliswaar laat, maar er is toch iets aan gedaan.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65