search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
PARTNERS VAN MILITAIREN SCHRIJVEN BOEKEN OVER THUISFRONT ‘Hier zijn de kinderen, nu


De achterblijvende partner van een uitgezonden militair staat er helemaal alleen voor. Zeker wanneer er opgroeiende kinderen zijn, is dat geen gemakkelijke opgave. Marieke Vos-Hardonk (37) en Inge van der Vorst (35), partners van militairen die op missie naar Afghanistan gingen, schreven allebei een openhartig boek over hoe zij zich door deze periode heen sloegen.


Door: Anne Salomons Kamelen op de lijn


“Ik wil eigenlijk alleen maar even zeggen dat de auto door de APK is gekomen, het huis staat er nog en ik ben nog niet een van de kinderen kwijtgeraakt.” Met deze boodschap aan haar man gericht, oogstte Marieke Vos- Hardonk een homerische lachsalvo tijdens Missie MAX. Wat moet je ook zeggen als je opeens een microfoon voor je snufferd krijgt? Toch is die boodschap tekenend voor het verhaal van Marieke. In haar boek Kamelen op de lijn beschrijft zij met veel humor haar worsteling wanneer haar man, Jeroen, een officier bij de Konink- lijke Marechaussee, een half jaar in Afghanistan zit. Er opeens alleen voor staan met vier kleine kinderen vergt een enorm uithoudingsvermogen. Marieke: “Jeroen is een heel betrokken vader, die er altijd helemaal voor de kinderen is. We hadden dus een flink gat in ons gezin.”


Thuisfrontdag De thuisfrontinformatiedag was voor Marieke en haar man meteen al een bezoeking. “De sfeer was als bij een crematie”, vertelt zij. “We kregen negatieve praatjes, over dat kinderen gaan bedplassen en dergelijke. Over de missie van Jeroen, die met een internationaal team op een individuele uitzending ging, was geen informatie. Ik kwam met meer vraagtekens thuis dan toen ik ging. Pas later bij Missie MAX voelde ik voor het eerst hoe- veel waardering er is voor het thuisfront, daar werd je gepamperd.” Vóór Jeroens uitzending was Marieke vooral heel prak- tisch bezig. “Ik dacht: hoe ga ik het redden? In juli gaat Jeroen weg, godzijdank is de belastingaangifte dan ach- ter de rug.” Tijdens de uitzending miste zij haar man. Ze was verdrietig en soms ook angstig. Vooral ’s avonds als alle kinderen op bed lagen. “Dan dacht ik weleens: verdorie, het kan daar ook mis gaan. Hij loopt daar wel gewapend rond.” Ze voelde zich schuldig wanneer ze bedacht dat als hij sneuvelde, zij een andere man moest gaan zoeken. ‘Wie wil er nou een vrouw met vier kinde- ren?’ Maar veel tijd om te piekeren was er niet met een huishouden dat door moest draaien en vier kinderen die hun vader vreselijk misten.


16 oktober 2016


Marieke Vos-Hardonk. Foto: Karin Stroo


Groot offer In Kamelen op de lijn is dat gemis duidelijk voelbaar. De eerste weken na thuiskomst van Jeroen zijn de kinderen dan ook uitsluitend op hun vader gericht. “Ik heb toen even een stap achteruit gedaan. Maar ik ben echt niet het dienstbare vrouwtje hoor”, zegt zij lachend. “Jeroen zegt op zijn werk weleens: ‘Ik ben kapitein, maar de generaal zit thuis.’” Het was ook wel even wennen dat haar man weer thuis was. Zij was immers gewend om een half jaar lang alles zelf te beslissen en zelf te doen. Inmiddels ziet zij de uitzending van haar man ook als een mooi geschenk. “Ik was helemaal hoteldebotel toen hij terugkwam. En dat na dertien jaar huwelijk. Ik ben ook bewuster, ik merk nu pas echt wat militairen doen voor onze vrede en veiligheid. En het is goed als het thuisfront meer op de kaart komt. Een gezin brengt een groot offer. Daarom heb ik ook dit boek geschreven. Toen ik een klein stukje uit mijn boek voorlas aan de kinderen, over toen papa thuiskwam, zaten ze alle vier weer te huilen.”


Kamelen op de lijn. De missie van een militair thuisfront, voor, tijdens en na de uitzending – Marieke Vos-Hardonk, White Elephant Publishing, ISBN 9789079763153.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65