search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De tegenaanval


Op 15 december 1941 liep de onderzeeboot O16 op een mijn voor de kust van Malei- sië. Niemand overleefde de ramp, op één bemanningslid na. Drie dagen eerder had de O16 vier Japanse transport- schepen getorpedeerd: het eerste serieuze geallieerde succes na Pearl Harbor. De gewaagde actie leverde com- mandant Anton Bussema- ker postuum een Militaire Willems-Orde op. Nabestaan- den Henk Bussemaker en Janet van Klink ontvouwen de levensgeschiedenis van Anton in De tegenaanval. Een boek met een doel: Anton ontdoen van de laatste moge- lijke smetten op zijn blazoen. Na de oorlog had namelijk het idee postgevat dat Bussema- ker misschien een fatale fout had gemaakt door een Engels mijnenveld in te varen. Een


foutief idee, zoals de auteurs (nogmaals) duidelijk maken: het ging om een Japanse mijn. De auteurs hebben ook een rekening te vereffenen. Vooral de ‘navalisten’ (onder wie de commandant zeemacht in Nederlands-Indië, viceadmi- raal Helfrich), moeten het ont- gelden. Zij geloofden bovenal in grote oppervlakteschepen. Dit reduceerde de onderzee- boot tot gelegenheidswapen, terwijl marineofficieren als Anton Bussemaker juist innovatieve roedel-divisie- tactieken (het offensief jagen in groepen, geholpen door luchtverkenning) had- den ontwikkeld (men leze hierover bijvoorbeeld Jaap Antens proefschrift Nava- lisme nekt onderzeeboot). Erger nog, de marineleiding stond de onderzeeboten af aan de Britse navy, die geen benul had van de moderne onderzeebootoorlog. ‘We zijn


verkocht en verraden’, ver- zuchtte een sombere Anton Bussemaker kort voor zijn laatste missie. Hijzelf komt in het boek naar voren als een gedreven en getalenteerde marineofficier. De auteurs zijn (begrijpelijkerwijs) erg lovend. Soms werkt dit overigens onbedoeld wel enigszins tegen hem. Vergiste hij zich dan helemaal nooit? Ontroerend zijn de passages over de gevangenschap van Bussemakers weduwe Bep en de kinderen. Kleindochter en bewindsvrouw Jet Bussema- ker publiceerde hierover in 2011 Dochter van een kamp- kind (zie Checkboek 1-2012). (CK)


De tegenaanval. Anton Bus- semaker 1900-1942. Onder- zeebootcommandant – Henk Bussemaker en Janet van Klink


255 pagina’s € 24,95 (voorintekenprijs € 19,95; zie pag. 24) Walburg Pers, Zutphen (tel: 0575-510522) www.walburgpers.nl ISBN 9789462491526


Alle dagen ‘feest’ in Libanon


Vermoedelijk komt het door de vluchtelingencrisis die het land als geen ander treft, maar de belangstelling voor Libanon is de laatste tijd groeiende. Het nu versche- nen Alle dagen Libanon, met als ondertitel Van tricky Tripoli tot bruisend Beiroet, van (radio)journalist Mar- tijn van der Kooij haakt daar handig op in. De twintig hoofdstukjes van het dunne boekje zijn eigenlijk alle- maal losse verhalen waarin de lappendeken van maar liefst achttien verschillende religies die dit land in het Midden-Oosten telt, op aanstekelijke wijze wordt geschetst. Met veel oog voor detail beschrijft Van der Kooij zijn – soms nachtelijke – avonturen die hij, verge- zeld door zijn Libanese of Europese vrienden, veelal in een van de wijken van Beiroet beleeft. Behalve de Libanese hoofdstad worden ook Jbeil (Byblos), met zijn


befaamde kerstverlichtin- gen, het gevaarlijke Trablous (Tripoli) en het fraaie haven- stadje Saïda (Sidon) aange- daan. De schrijver waagt zich zelfs aan een trip naar de Romeinse tempelresten van Baalbek, dat vanwege zijn locatie aan de grens met het door oorlog ver- scheurde Syrië door ambas- sades afgeraden wordt. Dat Libanon ondanks de opvang van meer dan één miljoen Syrische vluchtelingen nog steeds relatief rustig is en dat jonge generaties in Bei- roet elke kans benutten om te feesten, het komt allemaal voorbij. Voor Libanonvetera- nen is het jammer dat Zuid- Libanon en Sour (Tyrus) slechts kort de revue passe- ren, maar in het boek wordt wel uitvoerig stilgestaan bij de militante beweging Hezbollah die (samen met Amal) nog steeds heerst in dit voormalige Nederlandse UNIFIL-gebied. Het boek, met aan het slot nog handige tips voor bezienswaardig- heden en horeca, laat zich


dan ook lezen als een prima reisgids voor de politiek bewuste en avontuurlijke toerist. (FL)


Alle dagen Libanon – Martijn van der Kooij 136 pagina’s € 16,50 Big Business Publishers, Utrecht (tel: 030-2270688) www.bbpublishers.nl ISBN 9789491757341


Kort


De bloedigste oorlog Na zeven jaar is het boek De bloedigste oorlog weer in (betaalbare) pocketvorm verkrijgbaar. Het boek met de ondertitel Het vergeten bataljon Nederlandse militairen in Korea verscheen eerder bij een andere uitgever (zie Checkboek 1-2010), maar was alleen nog maar tweedehands verkrijgbaar, soms voor veel geld. Door de heruitgave van Elsevier Boeken is het boek nu weer verkrijgbaar voor de originele prijs.


De bloedigste oorlog – Robert Stiphout 244 pagina’s, met z/w foto’s € 19,95 Elsevier Boeken, Amsterdam (tel: 0314- 358350) shop.elsevier.nl ISBN 9789035253353


oktober 2016


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65