search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dubbel Check


‘Libanon als rode draad door mijn leven’


Gerard van Leeuwen was dienstplichtig toen hij in 1979 naar Liba- non ging: “Ik ben me er nu pas bewust van hoe ongerust mijn ouders geweest moeten zijn.” Hij denkt dat zijn uitzending heeft geholpen bij het vinden van een baan.


Door: Anne Salomons Foto: Birgit de Roij


veel later zat hij in het vliegtuig. “Ik had nog nooit gevlogen en ik wist niet eens waar Libanon lag.” Spijt van zijn vrijwillige aanmelding had hij niet, sterker nog, in Libanon tekende hij voor een half jaar bij. “Ik zat eerst in Haris waar ik contacten onderhield met de staf in Den Haag. Het tweede half jaar werd ik overgeplaatst naar Naqoura, waar we contacten met de bataljons onderhielden en als chauffeur van kolonel Genuchten en kolonel Tjassens werden ingezet.” Als chauffeur kwam Van Leeuwen ook bij mensen als Arafat en majoor Haddad. Bovendien kwam hij op alle UNIFIL-posten. “Ik heb daar toch een mooie tijd gehad”, benadrukt de veteraan. Dat hij ook bescho- ten werd en in hachelijke situaties terechtkwam, realiseert hij zich eigenlijk nu pas goed. Onlangs herlas hij de brieven die hij destijds naar zijn ouders had gestuurd. Daarin staat heel laconiek beschreven dat hij beschoten werd, maar dat zij zich daar vooral niet druk over hoefden te maken. “Ik ben me er nu pas bewust van hoe ongerust mijn ouders geweest moeten zijn.”


N


Sollicitatie Toen hij na een jaar Libanon in Nederland terugkwam, viel het hem op dat het langs de snelweg helemaal was volgebouwd. De weidsheid van Libanon was weg. Van Leeuwen: “Ook de vrijheid was ik kwijt.” Mensen die klaagden als de bus vijf minuten te laat was, irriteerden hem. “Ik was na mijn Libanontijd wel wat vervlakt en maakte me niet zo druk om dingen.” Hij solliciteerde bij de PTT en de KLM, bij beide bedrijven werd hij meteen aangenomen. “Ik denk dat mijn uitzending daarbij wel heeft geholpen. Bovendien had ik een aanbeve- lingsbrief van kolonel Tjassens.” Hij koos voor een baan als computeroperator bij de KLM waar al twee Libanonveteranen werkten. “Dus ja, ik denk dat het wel positief heeft meegespeeld.” Naast zijn werk was Van Leeuwen vrijwilliger bij de brandweer in Driebergen- Rijsenburg. In 2006 kwam hij daar fulltime in dienst als brandweerman. Defen- sie en de brandweer hebben volgens hem niet alleen hun sociale rol gemeen, ook de saamhorigheid van collega’s is hetzelfde. “Je maakt samen heel veel mee.”


Actieve veteraan In 2005 ging Van Leeuwen voor het eerst terug naar Libanon. Dat maakte iets bij hem los, hij praatte er voor het eerst weer over. Sinds die tijd is hij ook actief in de veteranenwereld. Hij zit in de werkgroep van de lokale veteranendag in de Utrechtse Heuvelrug en is actief betrokken bij het veteranencafé in die gemeente. “Dat café heeft een belangrijke sociale functie. Ik sprak laatst een Indiëveteraan die wegens ziekte helaas niet meer naar ons café kan komen. Maar hij zet thuis altijd de wekker op acht uur, wanneer het veteranencafé opengaat, en neemt dan een borreltje.” En Libanon? Van Leeuwen: “Dat loopt toch als een rode draad door mijn leven.”


32 oktober 2016


a vier maanden opleiding tot radiotelefonist hing de jonge dienst- plichtige Gerard van Leeuwen maar wat rond op de kazerne en ver- veelde zich. Dus toen op een dag in Garderen werd gevraagd of er mensen beschikbaar waren voor Libanon, stak hij zijn vinger op. Niet


Naam en leeftijd: Gerard van Leeuwen (56) Rang en functie: korporaal, radiotelefonist-telexist Uitzending: Libanon Is nu: brandweerman in de veiligheids- regio Utrecht Hobby: kleinkind Hekel aan: oneerlijkheid Oorlogsfilm: Band of Brothers


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65