search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
en intervisie, goed kennen en wist een positieve draai te geven aan mijn verwonding. Ik wilde mensen helpen. In 2000 ging ik weer op missie naar Bosnië, maar nu als bedrijfsmaat- schappelijk werker. Dat was heel goed, want hier kreeg ik de bevestiging dat ik het verwerkt had en nu goed werk kon leveren.”


Breder en paars


“Op een gegeven moment wilde ik uit de individuele hulpverle-


ning, ik wilde mijn ideeën breder kunnen inzetten. Via onder meer personeelszorg werd ik uiteindelijk in 2014 Hoofd Thuisfrontzaken. Meteen heb ik, samen met onder meer alle krijgsmachtdelen de DOT, Defensie Organisatie Thuis- front, nieuw leven ingeblazen en een paars beleid gemaakt. Met één logo voor alle krijgsmachtdelen. Als het thuisfront vragen had, kwam het voorheen op tien verschillende plek- ken terecht met allemaal verschillende antwoorden. Er was behoefte aan één plek waar ze alles kunnen vinden. Daarom hebben we een thuisfrontwebsite gemaakt, www.defensie.nl/ thuisfront. De map Onze missie thuis hebben we afgeschaft omdat die snel veroudert. De informatie kan nu in een paar seconden op de site geactualiseerd worden. En we hebben nu ook een thuisfrontcommunity op Facebook (We@Home), een besloten pagina die sinds enkele weken ook ‘paars’ is. Daar ben ik heel trots op.”


Verandering en verbetering


“Militairen wor- den nu veel vaker


uitgezonden waardoor de behoefte aan informatie en zorg voor het thuisfront enorm is toegenomen. Zo is er een nieuw kinderboekje Bo gaat op uitzending, voor kinderen tussen de 2-8 jaar (zie ook Checkpoint Junior 3-2016; red.). Waarbij het niet uitmaakt welke missie, welk krijgsmachtdeel of dat vader of moeder op uitzending gaat. Het thuisfront vraagt ook meer, het wordt mondiger. Inmiddels worden ook terugkeer- gesprekken aan het thuisfront aangeboden en zijn we bezig om een nieuwe methodiek in te voeren met het DC BMW voor begeleiding van gezinnen en kinderen. Dat is fantastisch. Ik vind ook dat thuisfrontzorg binnen de krijgsmacht zoveel mogelijk samen moet, alleen waar nodig moeten we maat- werk leveren. Het streven is dan ook dat er geen onderscheid wordt gemaakt in missies of langdurige inzet.”


Thuisfrontdagen


“Die thuisfrontdagen deden we al twintig jaar hetzelfde. Hoog tijd


voor verandering. Hier ben ik gelijk na mijn aantreding als Hoofd Thuisfrontzaken mee begonnen. Eerst centraal via de DOT en later ook binnen de thuisfrontcomités. In het onlangs verschenen boek Kamelen op de lijn, waarin de partner van een uitgezonden militair haar thuisfrontverhaal vertelt, geeft de auteur op humoristische wijze goed weer hoe de organisa- tie van zo’n dag over kan komen op het thuisfront (zie pag. 14; red.). Zo word je aangeraden de handleiding nabestaanden in te vullen en krijg je een ontvangst met koffie en cake. De sfeer doet de schrijfster denken aan een crematie. Haar boek hield ons wel een mooie spiegel voor. Hoe kunnen we die presentatie verbeteren en dingen anders doen? Met die vraag heb ik een extern onderzoeksbureau gehuurd, bewust extern. Binnenkort is dat onderzoek afgerond en gaan we om de tafel zitten.”


Kindermedaille


“We hebben ook een nieuwe waardering voor het thuisfront


gemaakt; het tinnen roosje is vervangen door de anjer en het kindermedaillon is vervangen door een heuse kinderme- daille. Tevens worden er meer en meer nieuwe thuisfrontacti- viteiten georganiseerd en we leren veel van alle krijgsmacht- delen door bij elkaar in de keuken te kijken.”


Thuisfrontcheck


“Onlangs is de thuisfrontcheck die in opdracht van de minister


van Defensie is gehouden, verschenen. Hier staan hele goede tips in die ik gebruik om de thuisfrontzorg te verbeteren. Ook in het veteranenbeleid, dat op dit moment geëvalueerd wordt, wordt gesproken over meer aandacht voor de effecten op het thuisfront. Hiermee wordt steeds meer duidelijk dat wij op de goede weg zijn, maar ook dat er nog veel moet gebeuren.”


Eigen thuisfront


“Mijn eerste uitzending in 1993, maar ook mijn tweede uitzending


in 2000, hebben zeker invloed gehad op mijn thuisfront. Ik ben na mijn tweede uitzending gescheiden. Maar door de uitzendingen en ook door mijn verwonding heb ik mijzelf leren kennen, ik ben er positief door veranderd en geworden wie ik ben. Na een aantal jaar heb ik mijn huidige vrouw ont- moet en nu heb ik een gelukkig en stabiel thuisfront.”


Volgens majoor Ron Deelen horen geheimen niet thuis in zijn plunjebaal. “Ik vind dat je niets voor het thuisfront moet verzwijgen.”


52 oktober 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65