search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dubbel Check ‘Met z’n allen één’


Dienstplichtig soldaat Bart Heere wilde meer doen dan alleen aan de bar hangen. Hij meldde zich dan ook vrijwillig aan voor een uitzen- ding naar Bosnië in 1993. “Ik heb gekregen wat ik wilde: een actieve diensttijd en een positieve ervaring.”


Door: Marleen Wegman Foto: Birgit de Roij


Nederlands/Belgische Transportbataljon in Busovaca. Dit bataljon was verant- woordelijk voor de humanitaire transporten van de UNHCR, de VN-vluchtelin- genorganisatie. Na zijn rijopleiding in Keizersveer bracht hij de twee maanden voor vertrek naar Bosnië vooral door op de Nederlandse, Belgische en Duitse wegen. “Kilo- meters maken om rijervaring op te doen.” Op 23 december 1993 vertrok hij naar het uitzendgebied. “Onder UNPROFOR-vlag door de frontlinies heen, van het VN-warehouse in Zenica naar de verschillende verdeelstations.”


M


Spanning Hij beschrijft zijn periode van zes maanden als een relatief korte periode waarin heel veel gebeurde. “Leuke dingen, maar ook minder leuke, zoals de mortierbeschietingen en alle roadblocks. Het oponthoud door de Serviërs of de Kroaten zorgde altijd voor spanning.” Heere vertelt dat tijdens de uitzending goed met die spanning werd omgegaan. “Als groep konden we er goed over praten, maar toen de uitzending klaar was, hield dat op. We hebben veel ellende gezien en ik ben daardoor veranderd. Har- der geworden, ik sloot me voor bepaalde dingen af.” Terug in Nederland miste hij de structuur en de kameraadschap. “Ik ging wel anders leven, werd wat nonchalanter, ging meer relativeren, maar ik ben er goed uitgekomen. Ik ben vrij nuchter en kon het snel van me afzetten. Bij een aantal dienstgenoten kwamen de problemen later.”


Naam en leeftijd: Bart Heere (45) Rang en functie: soldaat 1, chauffeur 4-tonner Uitzending: Bosnië Is nu: rechercheur FIOD Hobby's: scouting, vrijwilligerswerk voor veteranen Hekel aan: onrecht, minderwaardige behan- deling van mensen Beste oorlogsboek: Oorlogswinter van Jan Terlouw


Opsporing In Nederland ging hij uiteindelijk aan de slag als controleur binnen- en bui- tendienst bij de Dienst Omroepbijdragen in Wormerveer. Toen het kijk- en luistergeld in 2000 werd opgenomen in het algemene belastingstelsel stapte hij over naar de FIOD, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst van de Belas- tingdienst. In eerste instantie als algemeen rechercheur, maar inmiddels heeft hij zich gespecialiseerd tot forensisch ICT’er. “Dat betekent dat ik mee ga met alle doorzoekingen in bedrijven en woonhuizen om data veilig te stellen en die daarna op kantoor toegankelijk te maken voor de opsporing. Een uitdaging, want iedere dag is anders.” Daarnaast is hij een actieve vrijwilliger. “Al van kinds af aan bij de scouting, maar mijn inzet daar ben ik aan het afbouwen.” Dat heeft ook te maken met zijn toenemende activiteiten voor veteranen sinds november 2014. “Na mijn dienst- tijd had ik helemaal niets met de Nederlandse veteranenwereld. Ik had nog wel contact met een aantal oud-collega’s, maar pas twee jaar geleden begon dat vuurtje weer te branden. Onder meer door contacten met andere veteranen via sociale media.” Zo volgt hij nu de cursus nuldelijnshelper, maar zijn voorkeur gaat uit naar het werken op de achtergrond. Bijvoorbeeld door het zoeken naar geschikte woonruimte voor veteranen in de opvang of het bieden van een luis- terend oor, ook midden in de nacht. “Veteraan is veteraan, waar je ook hebt gediend. Rangen en standen zijn niet belangrijk, je bent, net als in het uitzend- gebied, met z’n allen één.”


oktober 2016 33


et het diploma van de middelbare detailhandelschool op zak moest Bart Heere in de zomer van 1993 op voor zijn nummer. Na twee weken Algemene Militaire Opleiding in Ossendrecht werd hij ingedeeld als 4-tonnerchauffeur bij de Alfa-compagnie van het


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65