search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check in


verschillende situaties slaan, die ook voor veteranen heel herkenbaar zijn. Zo moet een militair na een uitzending wennen aan de thuissituatie. Maar dat geldt, vaak in net zo hoge mate, ook voor het thuisfront. Twee partners van veteranen schreven daar onlangs een heel boek over. En dan betreft het in hun geval niet eens militairen die met allerlei verwerkingsproblemen zijn teruggekeerd van een missie. Maar militairen kunnen ook met een fysieke wond terugkeren van een uitzending. Hoe ga je dan om met het feit dat je vooraf uitgestippelde carrière als beroepsmilitair in duigen is gevallen? En hoe ga je als militair überhaupt om met een situatie waarin je je vertrouwde uniform en – erger nog – de kameraad- schap moet missen als je de dienst uit gaat? Het zijn allemaal vragen die in deze Checkpoint uitvoerig aan bod komen. Een bijzondere invulling van het thema zijn terugkeer- reizen naar het uitzendgebied. De stichting Weerzien met Libanon heeft al negen van dergelijke reizen geor- ganiseerd en is momenteel bezig met organiseren van een tiende. Ik ben zelf drie keer mee geweest en heb gezien hoe louterend zo’n terugkeerreis kan zijn door nieuwe indrukken die worden opgedaan en ontmoe- tingen met de lokale bevolking. Dat komt vooral ook omdat dan blijkt dat de inzet van Nederlandse mili- tairen destijds in het uitzendgebied zelfs tot op de dag van vandaag zeer gewaardeerd wordt. Ook Korea- veteranen die teruggekeerd zijn naar hun missiege- bied, vaak op uitnodiging van de Zuid-Koreaanse regering, kunnen daarover meepraten. In veel gevallen geldt dat veteranen daar de waardering en erkenning vonden die ze destijds bij terugkeer in Nederland moesten ontberen. Gelukkig is er ook op dat gebied inmiddels veel ten goede veranderd.


D


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


e jaarlijkse veteranenlezing, dit jaar op 7 november, heeft als motto Weer terug... en dan? Een thema dat ook in deze editie van Checkpoint centraal staat. Het kan op


Inhoud


25


4 Veteraan in beeld Fotorubriek


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Terugvechten na tegenslag Sporten om te re-integreren


12 Terug uit de Koreaoorlog Interview voorzitter VOKS


Dit pictogram verwijst naar filmpjes, extra foto's of informatie in de digitale Checkpoint. Zie www.veteraneninstituut.nl/checkpoint.


15 Viewpoint Van Bergen Column Leo van Bergen


16 Thuisfront over uitzending Partners schrijven boek


18 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


Weer terug... en dan?


20 Erkenning voor Unifiller Einde van de strijd


‘Indiëveteraan is een leven lang op patrouille’ 102-jarige verzetsvrouw over Ravensbrück


oktober 2016 nr 8


Het thuisfront verwelkomt terugkerende militairen uit Afghanistan, vliegbasis Eindhoven, 8 augustus 2010. Foto: ministerie van Defensie


2 oktober 2016


25 Weerzien met Libanon Reünie en nieuwe reis


Foto: Fred Lardenoye


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65